​Powrót chińskiego statku naukowo-badawczego „Epxloration No. 2”

2022-04-28 17:21:58
Podziel się:

26 kwietnia powrócił chiński statek naukowo-badawczy „Exploration No. 2” kończąc pierwszy etap badania środowiska morskiego w północnej części typowego obszaru Morza Południowochińskiego w 2022 roku. Podczas ekspedycji uzyskano partię osadów, próbek skał i próbek biologicznych pobranych na różnych głębokościach, od 1573 do 3689 metrów. Ponadto, zdobyto z pierwszej ręki obraz nowoczesnego ukształtowania terenu dna morskiego. Dane te mają istotną wartość naukową i archeologiczną dla dalszych badań tendencji ewolucyjnych środowiska morskiego Morza Południowochińskiego.

Ranking