Chińskie stanowisko w sprawie nowej rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

2022-04-29 15:59:55
Podziel się:

26 kwietnia czasu lokalnego Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję dotyczącą organizowania spotkań po skorzystaniu z prawa weta przez stałych członków Rady Bezpieczeństwa, na którym wszyscy członkowie ONZ mogą dokonywać rewizji i komentować decyzje. Po uchwaleniu rezolucji Stały Przedstawiciel Chin przy ONZ - Jiang Hua złożył oświadczenie wyjaśniające, że w oparciu o konsekwentne stanowisko Chin w sprawie roli Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Chiny rozumieją i zgadzają się z motywami tej rezolucji. Powiedział, że Chiny zawsze uczestniczyły w pracach Rady Bezpieczeństwa w sposób konstruktywny i odpowiedzialny oraz odpowiadają się za zaangażowaniem RB w pokojowe rozwiązywanie sporów, promowanie dialogu i konsultacji w celu łagodzenia różnic.

Jiang Hua zwróciła uwagę, że rezolucja przyjęta na tym spotkaniu dała Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ nowy mandat. Oznacza to ustanowienie mechanizmu automatycznego uruchamiania posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ, co w praktyce może powodować zamieszanie w procedurach. Trudno określić, czy taki układ zrealizuje zamierzony cel uchwały – dodała.

Ranking