Konflikt rosyjsko-ukraiński i kryzys żywnościowy są głównym tematem podczas posiedzenia FAO

2022-06-15 19:27:17
Podziel się:

Przez najbliższe pięć dni w Rzymie odbywa się 170. posiedzenie Rady Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Dyrektor generalny FAO Qu Dongyu powiedział podczas spotkania, że konflikt między Rosją a Ukrainą ograniczył eksport żywności, pasz i nawozów, doprowadzając do wzrostu cen żywności i wpływać będzie na wielkość zbiorów żywności w 2023 r. Wezwał on do wzmocnienia działań humanitarnych na rzecz pokoju i rozwoju. Jednocześnie eksperci FAO stwierdzili, że konflikt między Rosją a Ukrainą ma wpływ na globalne bezpieczeństwo żywnościowe, a Chiny aktywnie dzieliły się doświadczeniami w zakresie technologii rolniczych z krajami rozwijającymi się, zapewniając silne wsparcie FAO.

Ranking