Zaproszenie do udziału w Międzynarodowym Konkursie Krótkich Form Filmowych „Herbata i miłość"
2016-09-30 15:14:14 CRI

Szczyt G20, który w wrześniu odbył się w Hangzhou pozwolił ukazać wyjątkowe piękno tego miasta. Już w kwietniu przyszłego roku zwycięzcy każdej z kategorii konkursowych zostaną zaproszeni do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Krótkich Form Filmowych w Chinach. Koszt podróży i 5-dniowego pobytu zdobywców festiwalowych nagród w Hangzhou pokryją organizatorzy imprezy.

Ostateczny termin do zgłaszania swojego udziału upływa 30 listopada 2016 roku. Serdecznie zapraszamy!

Temat konkursu:
Decyzja o przeprowadzeniu kolejnej edycji Międzynarodowego Konkursu Krótkich Form Filmowych – 2016-2017 „Herbata i miłość" została podjęta po sukcesie poprzedniej edycji, 2014-2015, w organizację której zaangażowane były instytucje i stowarzyszenia związane z językiem esperanto. Zbudowano tym samym platformę dialogu pomiędzy Chinami i zagranicą w ramach międzynarodowej wymiany kulturalnej.
Konkurs 2016-2017 odbywa się pod hasłem „Herbata i Miłość". „Miłość" – w szerokim tego słowa znaczeniu: nie tylko pomiędzy mężczyzną a kobietą, lecz także bezinteresowna miłość rodziców do dzieci, miłość między rodzeństwem, bliskość przyjaciół, uwielbienie natury, umiłowanie pokoju, zamiłowania i pasje (np. czytanie, esperanto czy kultura herbaty) oraz inne odcienie tego pięknego uczucia. Organizatorzy konkursu nie definiują pojęcia „miłości" i w związku z tym nie stawiają konkretnych wymagań – wszystkie prace o pozytywnym wydźwięku będą mile widziane.
Tak jak hollywoodzki Oscar czy Złota Palma festiwalu w Cannes, Herbata i Miłość będą symbolem naszego festiwalu filmowego.
Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia w konkursie!

I. Czas trwania konkursu:
Zgłaszanie prac konkursowych:
1.05 – 30.11.2016 r.;
Ocena jury: styczeń 2017 r.;
Prezentacja prac konkursowych w Internecie i głosowanie przez Internet: 01.01 – 31.03.2017 r.;
Wyłonienie laureatów i rozdanie nagród: kwiecień 2017 r. na Międzynarodowym Festiwalu Krótkich Form Filmowych „Herbata i Miłość" (Hangzhou, Chiny)

II. Uczestnicy konkursu:
Profesjonalni twórcy filmowi i telewizyjni, amatorzy herbaty, esperantyści, miłośnicy kina i filmu oraz wielbiciele chińskiej kultury z całego świata.

III. Nagrody
Prace konkursowe będą oceniane przez jury oraz internautów. W skład profesjonalnego jury wchodzą wybitni chińscy i zagraniczni specjaliści w dziedzinie filmu, telewizji, kultury herbaty i esperanto.
Jury przyzna nagrody w następujących kategoriach:
1. Najlepszy Film
2. Najlepszy Scenariusz
3. Najlepszy Reżyser
4. Najlepszy Film Animowany
5. Najlepsza Muzyka Oryginalna
6. Najlepszy Aktor
7. Najlepsza Aktorka
8. Najlepsze Zdjęcia
9. Najlepszy Montaż
10.Specjalna Nagroda Jury (nagroda okolicznościowa)

IV. Wyróżnienie:
Laureaci (jedna osoba w każdej kategorii) zostaną zaproszeni do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Krótkich Form Filmowych w Chinach. Koszt podróży i 5-dniowego pobytu zdobywców festiwalowych nagród w Hangzhou pokryją organizatorzy imprezy.

Ocena internautów:
Wszystkie filmy konkursowe po przejściu przez pierwszy etap kwalifikacji (ocena jury) zostaną zaprezentowane na oficjalnej stronie internetowej organizatora konkursu w dniach od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku. Spośród tych prac internauci wybiorą przez głosowanie 10 najpopularniejszych filmów.
Nagroda: Dyplom oraz nagroda rzeczowa

V. Wymagania konkursowe:
Uczestnicy konkursu muszą zgłosić swoje utwory przed dniem 30 listopada 2016 roku.
1/ Formularz zgłoszeniowy (patrz w załączniku);
2/ Utwór konkursowy z napisami w języku esperanto lub języku
rodzimym (napisy początkowe, napisy końcowe i lista
głównych twórców utworu);
3/ Utwór konkursowy bez napisów;
4/ Napisy do utworów konkursowych w formie elektronicznej – w
formacie WORD (napisy początkowe, napisy końcowe i lista głównych twórców);
5/ Wersja elektroniczna plakatu (1 szt.) do filmu konkursowego;
6/ Krótki życiorys i przynajmniej dwa zdjęcia elektroniczne
uczestnika konkursu;

Szczegółowe wymagania:
1/ Rodzaj filmu:
dowolny – fabularny, dokumentalny, muzyczny,
animowany;
2/ Treść filmu: pozytywna, zawierająca motywy związane z herbatą;
3/ Długość filmu: 2 - 15 minut;
4/ Sprzęt: dowolny – kamery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe itp.;
5/ Wersja językowa filmu: język chiński, esperanto lub język rodzimy uczestnika konkursu;
6/ Wymagania techniczne: format HD 1920x1080, proporcje obrazu 16:9, liczba klatek 25/s, format zapisu *.MPG, *.MPEG-4, *.MP4, *.MOV, *.AVI, *.WMV;
7/ Napisy: film konkursowy musi być opatrzony napisami początkowymi i końcowymi; musi również zawierać listę głównych twórców; napisy muszą być wykonane w języku esperanto lub języku rodzimym uczestnika; poza tym należy dostarczyć napisy do filmu w pliku WORD; napisy w języku chińskim zostaną sporządzone przez organizatora (poza filmami, których oryginalną wersją językową jest język chiński);
8/ Plakat do filmu: Uczestnicy konkursu muszą sami wykonać w wersji elektronicznej jeden plakat do filmu konkursowego; Parametry plakatu: jakość HD, układ poziomy o wymiarach (szer. x wys.) 57cm x 84cm, po jednym pliku *.JPG i *.PDF;
9/ Informacja o autorze: krótki życiorys uczestnika konkursu (na piśmie, długość tekstu do 500 słów); przynajmniej dwa zdjęcia autora – rozdzielczość 3264 x 2488 pikseli (w układzie poziomym) i 2488 x 3264 pikseli (w układzie pionowym), po jednym pliku *.JPG dla każdej z wersji, rozmiar nie mniejszy niż 2 MB;
10/ Każdy uczestnik konkursu (indywidualny bądź grupowy) może zgłosić do konkursu wiele prac. Każda z nich będzie mogła ubiegać się o nagrody w każdej z konkursowych kategorii.
11/ Zgłoszenie utworu do konkursu nie nosi znamion wyłączności i utwory te mogą brać udział w innych konkursach; natomiast utwory, które uczestniczyły w konkursie „Herbata i Miłość" 2014 - 2015, nie mogą ponownie uczestniczyć w tegorocznej edycji. Jednocześnie przystąpienie do niniejszego konkursu oznacza zgodę autora na rekomendowanie przez organizatora jego utworu do udziału w innych konkursach.

V. Przystąpienie do konkursu:
Zgłoszenia będą przyjmowane do godziny 24.00 30 listopada 2016 roku. W tym terminie należy przekazać wszystkie ww. materiały, wypełniony formularz zgłoszeniowy ze zgodnymi z rzeczywistością informacjami. Utwór konkursowy nie może naruszać prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej lub innych praw trzeciej strony. Za wszelkie spory wynikłe z naruszenia prawa autorskiego, prawa do wizerunku, prawa do dobrego imienia lub innych praw odpowiada autor utworu. Prace konkursowe podlegają licencji Creative-Commons (CC-BY).

Sposób przekazywania prac i materiałów:
Prosimy o umieszczanie prac i materiałów na dyskach internetowych, takich jak Baidu, QQ, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Bitcasa, SkyDrive i inne, i przesyłanie linków do pobrania plików na adres filmkonkurso2015@163.com

Linki do pobrania zgłoszenia i regulaminu:

Zgłoszenie

Regulamin

Kontakt z komitetem organizacyjnym konkursu:

Adres e-mail: filmkonkurso2015@163.com
Telefon kontaktowy: 0086-10-68891795 (po chińsku i esperanto)
Osoby do kontaktu:
Zhang Ping perfectgoja@163.com
Wang Shanshan 48045737@qq.com
Wang Weishi zhangpingxiaoyu@163.com

WeChat: 茶语爱情世界, WeChat ID: teafilm


Adres pocztowy komitetu organizacyjnego konkursu:
Chińskie Radio Międzynarodowe Redakcja Esperanto
16a, Shijingshan Rd, Beijing, China
Kod pocztowy: 100040

Zobacz także
Polecamy
China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China