„Spotkania polonistyk trzech krajów – Chiny, Korea, Japonia" V Międzynarodowa Konferencja Akademicka 2016 Kanton
2016-11-04 15:48:39 CRI„Jestem przekonany, że dzięki Państwa pracy i pasji budowane są kolejne mosty porozumienia pomiędzy naszymi krajami, dystans geograficzny zmniejsza się, a przenikanie kultur wzajemnie wzbogaca". (wicepremier Jarosław Gowin w liście do uczestników sympozjum)

4 listopada rektor Kantońskiego Uniwersytetu Spraw Międzynarodowych (GDUFS), Zhong Weihe, oficjalnie otworzyłV Międzynarodową Konferencję Akademicką 2016 Kanton z cyklu „Spotkania polonistyk trzech krajów – Chiny, Korea, Japonia". Zhong Weihe podziękował wszystkim za przyjęcie zaproszenia do wzięcia udziału w tegorocznym sympozjum oraz organizatorom wydarzenia za trud, jaki włożyli w jego przygotowanie. Życząc uczestnikom owocnych obrad, wyraził też nadzieję, iż cykl spotkań polonistyk wyjdzie poza ramy trzech krajów Wschodniej Azji i stanie się konferencją formatu światowego.

Podczas ceremonii inauguracyjnej został również odczytany list wiceprezesa Rady Ministrów i ministra edukacji i szkolnictwa wyższego, Jarosława Gowina. W imieniu wicepremiera jego słowa przekazał zebranym dyrektor Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Bogusław Szymański. W swoim liście premier Gowin zamieścił słowa uznania dla niezwykle utalentowanych studentów chińskich, którzy zachwycili go swoją piękną, czystą polszczyzną i ogromnym zapałem do nauki. Zwrócił się do kadry akademickiej i lektorskiej, tak w Polsce, jak i w Azji, oraz do pracowników ambasad i konsulatów, w ich oddaniu sprawie i zaangażowaniu upatrując tak pozytywnych rezultatów: „To Państwo podjęliście się niełatwego zadania nie tylko nauczania niuansów polskiej gramatyki i polskiej wymowy, ale także roztaczają nad nimi staranną opiekę. przede wszystkim odkrywania przed młodymi ludźmi bogactwa polskiej kultury. To zasługa także kadry akademickich polskich uczelni, które przyjmują azjatyckich studentów na studia w Polsce, nie tylko uczą, ale także roztaczają nad nimi staranną opiekę. To zasługa Państwa Ambasadorów i Konsulów oraz pracowników polskich placówek, którzy od lat nieprzerwanie działają na rzecz zbliżenia Polski i Azji". Na zakończenie Jarosław Gowin życzył dalszych sukcesów w kształtowaniu kolejnych pokoleń entuzjastów Polski.Poza tym przemówienia wygłosili również: ambasador RP w Pekinie, Mirosław Gajewski, były konsul generalny RP w Kantonie, Krzysztof Ciebień, obecna konsul generalna RP w Kantonie, Joanna Skoczek.

Ambasador Gajewski zapewnił, że rozwój polonistyk i nauczanie języka polskiego stanowi priorytet dla polskiego rządu. W tym kontekście Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego planuje powołanie nowego podmiotu, który będzie zajmował się przyznawaniem stypendiów dla studentów z zagranicy oraz lektorami języka polskiego za granicą. Mówił też o rosnącym zainteresowaniu uczelni chińskich tworzeniem w swoich strukturach polonistyk lub lektoratów języka polskiego, a uczelni polskich – tworzeniem sinologii. „Wpisuje się to w inicjatywę 'Pasa i Szlaku' i jest motorem do rozwoju współpracy we wszystkich dziedzinach, która generuje zapotrzebowanie na specjalistów znających język polski w Chinach i język chiński w Polsce", powiedział Mirosław Gajewski. Dodał, że rozszerzenie formuły tej konferencji poprzez włączenie innych krajów azjatyckich „byłoby bardzo cenną inicjatywą i w tym kierunku powinny zmierzać obrady obecnego sympozjum".
Po wystąpieniach został uroczyście nadany tytuł Profesora Honorowego Kantońskiego Uniwersytetu Spraw Międzynarodowych byłemu konsulowi generalnemu w Kantonie, Krzysztofowi Ciebieniowi, w uznaniu jego wysiłków, które doprowadziły do powstania Instytutu Polonistyki w Kantonie.

Po części oficjalnej rozpoczęły się obrady plenarne.

„Spotkania polonistyk trzech krajów – Chiny, Korea, Japonia" to cykl odbywających się co dwa lata konferencji akademickich, na których obradują poloniści z wymienionych krajów oraz przedstawiciele wyższych uczelni w Polsce. Gospodarzem tegorocznego sympozjum jest Kantoński Uniwersytet Spraw Międzynarodowych (GDUFS – Guangdong University of Foreign Study).
Konferencja potrwa do 6 listopada.

Zobacz także
Polecamy
China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China