Xi Jinping do Europejczyków: wspólnie budujmy dobrobyt
2014-03-25 15:02:22 CRI
23 marca na łamach holenderskiej gazety „NRC Handelsblad" ukazał się artykuł autorstwa przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga. Tekst opublikowano pod tytułem „Otwórzmy drzwi Europy, wspólnie budujmy dobrobyt". Poniżej publikujemy tekst tego artykułu:

Otwórzmy drzwi Europy, wspólnie budujmy dobrobyt

Przewodniczący ChRL Xi Jinping

22 marca rozpocząłem w Holandii moją pierwszą, od momentu objęcia urzędu przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej, oficjalną wizytę w Europie. Odwiedzę większe i mniejsze państwa kontynentu, siedzibę Unii Europejskiej, jak również wyspecjalizowanych organizacji Narodów Zjednoczonych.

Europa, jako ważna siła w wielobiegunowym świecie, jest strategicznym partnerem Chin. Na relacje z Europą patrzymy niezmiennie ze strategicznej perspektywy, czyniąc je głównym kierunkiem chińskiej dyplomacji. Celem mojej podróży po Europie jest właśnie wzmocnienie wzajemnego zaufania, pogłębienie współpracy i podniesienie poziomu chińsko-europejkich relacji na wyższy poziom. Holandia to ważne wrota prowadzące w głąb Europy, a jednocześnie pierwszy przystanek na trasie mojej podróży. Pragnę zatem w imieniu narodu chińskiego przekazać wszystkim narodom Europy serdeczne pozdrowienia i złożyć jak najlepsze życzenia.

Tym razem odwiedzam Europę dla pokoju. Stare chińskie przysłowie głosi, że jedność ludzkiej woli przezwycięży wszystko. Świat potrzebuje rozwoju, który wymaga z kolei pokoju. Naród chiński, tak jak wszystkie narody świata, musi starać się o pokojowe otoczenie dla własnego rozwoju, a jednocześnie chronić globalny pokój i sprzyjać mu swoim rozwojem.

Odbywający się w Hadze szczyt podjął się historycznej misji stworzenia planu postępów w dziedzinie bezpieczeństwa nuklearnego. Zabezpieczenie materiałów i obiektów nuklearnych czy skuteczne zwalczanie zagrożeń terroryzmem nuklearnym to kwestie nie tylko bezpieczeństwa i stabilności poszczególnych państw, ale i trwałego rozwoju całej ludzkości. Cieszę się, że podczas haskiego szczytu będę miał okazję wymieniać z przywódcami innych państw i organizacji międzynarodowych doświadczenia w tym zakresie, a także dyskutować o ochronie międzynarodowego bezpieczeństwa nuklearnego. Dyskusja taka pozwoli stworzyć racjonalne plany w dziedzinie bezpieczeństwa nuklearnego i wnieść pozytywny wkład w pokój dla ludzkości.

Tym razem odwiedzam Europę dla intensywniejszej współpracy. Rozmiary i dynamizm stosunków gospodarczo-handlowych między Chinami a Europą należą do największych na świecie. Unia Europejska jest największym partnerem handlowym Chin, Chiny zaś drugim pod względem wielkości obrotów partnerem handlowym Unii. Jesteśmy dla siebie nawzajem najważniejszymi rynkami, a nasza współpraca ma ogromny potencjał i szerokie perspektywy. Współpraca między Chinami a Europą, czyli największym państwem rozwijającym się a największą wspólnotą państw wysoko rozwiniętych, mają już znaczenie globalne. Wzmocnienie tej współpracy sprzyjać będzie nie tylko naszemu rozwojowi, ale także pokojowi, stabilności i dobrobytowi całego świata.

Podczas mojej wizyty będę rozmawiał z przywódcami państw i Unii Europejskiej m.in. o pogłębieniu partnerstwa strategicznego między Chinami a Europą, a także poszerzeniu merytorycznej współpracy. Wspólnie poszukiwać będziemy punktów zbieżnych naszych planów rozwojowych, aby pogłębić rozwój chińsko-europejskiej współpracy, a tym samym wspólnie działać na rzecz mocnego, trwałego i zrównoważonego światowego wzrostu.

Tym razem odwiedzam Europę dla wymiany doświadczeń. Chiny wszechstronnie pogłębiają akurat reformy, aby zapewnić sobie trwały i zdrowy rozwój społeczno-gopsodarczy, a także nieprzerwanie poprawiać warunki i jakość życia swoich obywateli. Unia Europejska zgromadziła z kolei bogate doświadczenie w walce z kryzysem zadłużeniowym i w realizacji procesu integracji. Jesteśmy gotowi wymieniać z Europą doświadczenia, prezentować swoje osiągnięcia i uczyć się od siebie wzajemnie. Oczekujemy ściślejszych kontaktów, które pozwolą nam zbudować bardziej przejrzysty, bardziej sprawiedliwy, bardziej racjonalny i sprawniej funkcjonujący ład międzynarodowy.

Tym razem odwiedzam Europę dla wspólnych działań na rzecz postępu cywilizacyjnego. Wymiana kulturalna jest pozytywnym czynnikiem, który sprzyja pokojowemu rozwojowi, a także siłą napędową rozwoju gospodarczego. Chiny i Europa reprezentują dwie wielkie cywilizacje: wschodnią i zachodnią, a ich wkład w postęp ludzkości jest nieoceniony. Ludność Chin i Europy to łącznie jedna czwarta ludzkości, która wytwarza jedną trzecią globalnego PKB. Poszerzenie wymiany kulturalnej będzie niezmiernie ważne dla wzmocnienia wzajemnego zrozumienia i osiągania społecznego dobrobytu. Będę dyskutował z europejskimi przywódcami na temat pogłębienia współpracy kulturalnej i ułatwienia przepływu osób. Będziemy się starali pogłębić przyjazne kontakty pozarządowe, a także intensyfikować wymianę i dialog między cywilizacjami Wschodu i Zachodu. To przyczyni się do postępu i rozkwitu całej cywilizacji ludzkiej.

Holandia jest ważnym partnerem Chin w Europie. Oba państwa łączą bezpośrednie połączenia kolejowe, żeglugowe i lotnicze. Współpraca między Chinami a Holandią wyróżnia się szerokim zakresem, dużymi rozmiarami oraz intensywnością i wysoką skutecznością. Można ją uznać za wzór współpracy między Chinami a Europą. Holandia już od jedenastu lat utrzymuje pozycję drugiego partnera handlowego Chin w Unii Europejskiej i trzeciego wśród państw członkowskich pod względem wartości zrealizowanych w Chinach zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Chiny są z kolei największym partnerem handlowym Holandii spoza Unii Europejskiej i drugim najważniejszym źródłem napływających spoza Wspólnoty zagranicznych inwestycji. Dwustronna współpraca w dziedzinie rolnictwa, hydrotechniki, petrochemii czy logistyki zajmuje wiodącą pozycję w całej współpracy chińsko-europejskiej. Holandia jest jednym z najbardziej otwartych na współpracę z Chinami państw europejskich. Chiny i Holandia opowiadają się za liberalizacją handlu, starając się tworzyć przejrzysty, sprawiedliwy ład rynkowy i takież warunki konkurencji.

Moja wizyta jest pierwszą wizytą chińskiej głowy państwa w Holandii i wyznacza wejście dwustronnych stosunków w nowy etap rozwoju. W rozmawach z holenderskimi przywódcami dyskutujemy o współpracy. Spotkania z przedstwaicielami różnych środowisk służą z kolei zaplanowaniu przyszłości dwustronnych relacji ze współpracą wzbogaconą o nowe treści. Razem postanowiliśmy podnieść relacje chińsko-holenderskie na poziom otwartego i pragmatycznego partnerstwa współpracy. Oprócz wspólnej deklaracji, podpisaliśmy również porozumienia o współpracy w dziedzinie energetyki, rolnictwa, bankowości, inwestycji i kultury.

Chiny stawiają sobie aktualnie dwa „cele stulecia"*, a Unia Europejska przyspiesza realizację strategii „Europa 2020". Zamożniejsze i silniejsze państwo, bardziej sprawiedliwe społeczeństwo i lepsze warunki życie dla zwykłych obywateli - to niezmienne marzenia Chińczyków, a także nadzie mieszkańców Europy. Jesteśmy gotowi pogłębiać obopólnie korzystną współpracę ze wszystkimi państwami Europy, wspólnie korzystać z szans i razem tworzyć dobrobyt.

Nadeszła wiosna, wszystko na nowo budzi się do życia. Mimo liczącej 8 tys. km odległości, jaka dzieli Pekin i Amsterdam, nic nie jest w stanie powstrzymać naszych starań o poszerzenie współpracy ani zaszkodzić naszej przyjaźni.

Mam wielkie oczekiwania wobec mojej podróży po Europie. Jestem przekonany, że rok 2014 zapoczątkuje nową, pełną dynamiki epokę w rozwoju stosunków między Chinami a Europą.

[* „Cele stulecia" – zakończenie do roku 2021 (tj. 100. rocznicy powstania KPCh) budowy społeczeństwa umiarkowanego dobrobytu, a do roku 2049 (tj. 100. rocznicy proklamowania ChRL) realizacja marzenia o wielkim odrodzeniu narodu chińskiego]

Zobacz także
Komentarze
Polecamy
China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China