Chiny są tutaj dla utrzymania pokoju
2015-11-16 13:33:11 CRI

Chiny są tutaj dla utrzymania pokoju
--Przemówienie na szczycie ONZ poświęconym zachowaniu pokoju na świecie (28 września 2015, Nowy Jork)
Przewodniczący ChRL Xi Jinping

Szanowny Panie Prezydencie Baracku Obamo! Szanowny Panie Sekretarzu Generalny Ban Ki-moonie! Drodzy koledzy!

Doceniam inicjatywę prezydenta Obamy dot. zwołania szczytu poświęconego utrzymaniu pokoju na świecie, jako że pokój jest wspólnym dążeniem i wzniosłym celem całej ludzkości. Operacje pokojowe ONZ stanowią istotny element utrzymania pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Dają one wiarę regionom ogarniętym konfliktami, a ich mieszkańcom - nadzieję. Obecnie ludzie w wielu miejscach świata cierpią z powodu wojen i konfliktów, dlatego mają większe oczekiwania wobec ONZ i akcji sił stabilizujących. Oto co my, jako Chiny proponujemy:

- Stanowcze przestrzeganie zasad podstawowych. Karta Narodów Zjednoczonych i zasady Hammarskjolda są wytycznymi do działań sił stabilizujących, a rezolucje Rady Bezpieczeństwa powinny być realizowane w całości, dzięki czemu żaden kraj nie będzie mógł naruszyć obowiązującego prawa. Misje pokojowe powinny być prowadzone w zgodzie z obowiązującymi na danym regionie realiami i poszanowaniem woli mieszkańców, a strategie ich wycofania muszą być opracowane i wykonane w odpowiednim czasie.

- Udoskonalenie mechanizmu akcji sił stabilizujących.

Misja pokojowa powinna być skoordynowana z dyplomacją prewencyjną i działaniami na rzecz pokoju, a także z mediacjami politycznymi, wspieraniem praworządności, wysiłkami zmierzającymi ku pojednaniu narodów i poprawie standardów życia. Rada Bezpieczeństwa ONZ powinna brać pod uwagę opinie zainteresowanych państw, które potrzebują pomocy sił pokojowych, bądź których żołnierze wchodzą w skład tych sił. ONZ powinna zaś nawiązać bardziej harmonijne partnerstwo z lokalnymi organizacjami.

- Podniesienie zdolności reakcji. Szybsze działanie sił stabilizujących przynosi większą szansę na pokój, a jednocześnie oszczędza czas na ratowanie ludzkiego życia. Chiny wesprą tzw. System Gotowości Zdolności do Utrzymania Pokoju (Peacekeeping Capability Readiness System) i wezwą inne państwa do udziału w nim.

- Zwiększenie wsparcia i pomocy dla Afryki. Afryka jest kontynentem, który najbardziej potrzebuje zaangażowania sił stabilizujących. Społeczność międzynarodowa i ONZ powinny pomóc w podniesieniu zdolności krajów tego regionu do utrzymania pokoju i stabilności, tak aby afrykańskie problemy mogły być rozwiązywane na poziomie lokalnym.

Drodzy koledzy! Jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ Chiny zaczęły brać udział w operacjach pokojowych 25 lat temu i stały się jednym z głównych państw, które wysyłają siły stabilizujące i udzielają pomocy pieniężnej ONZ. W celu polepszenia i wzmocnienia działań sił pokojowych, niniejszym informujemy, że:

- po pierwsze, Chiny wezmą udział w rozwoju Systemu Gotowości Zdolności do Utrzymania Pokoju (Peacekeeping Capability Readiness System) i podejmą inicjatywę powołania stałego oddziału policji pokojowej oraz utworzą oddział gotowy do udziału w misji pokojowej, który składać się będzie z 8000 osób.

- po drugie, Chiny rozpatrzą pozytywnie wniosek ONZ na rzecz zwiększenia personelu w działaniach inżynieryjnych, transportowych i medycznych w misjach pokojowych.

- po trzecie, Chiny planują wyszkolić 2000 osób dla sił pokojowych do pomocy państwom potrzebującym i przeprowadzić 10 programów pomocowych związanych z usuwaniem min, które będą obejmować szkolenia i dostawę wyposażenia.

- po czwarte, Chiny zapewnią Unii Afrykańskiej bezpłatną pomoc militarną o wartości 100 milionów dolarów w ciągu 5 lat, by pomóc państwom afrykańskim w budowie sił militarnych i specjalnego oddziału do rozwiązywania kryzysów.

- po piąte, Chiny wyślą śmigłowce do udziału w misji pokojowej ONZ w Afryce.

- po szóste, część kapitału z Chin przeznaczonego na fundusz pokoju i rozwoju Chiny-ONZ (China-UN peace and development fund) zostanie wykorzystana do wspierania operacji pokojowych ONZ.

Drodzy koledzy! 18 chińskich żołnierzy i policjantów sił stabilizujących oddało swe życie w działaniach pokojowych ONZ. 5 lat temu, policjantka z chińskich sił stabilizujących He Zhihong zginęła podczas misji pokojowej ONZ w Haitii pozostawiając 4-letniego syna i rodziców, którzy skończyli 60 lat. He napisała kiedyś: „W tym rozległym świecie jestem jak małe piórko. Mimo wszystko chcę, by to piórko niosło ludziom pokój". To było jej życzenie, i to również jest chińska obietnica dla świata w utrzymaniu pokoju.

Dziękuję!

Zobacz także
Polecamy
China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China