Komentarz: Porozumienie na bazie wzajemnych korzyści daje globalną stabilność
2020-01-16 10:07:22 CRI
W środę w Białym Domu w Waszyngtonie członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego KPCh, wicepremier Rady Państwa i lider do spraw wszechstronnego dialogu gospodarczego Chiny-USA Liu He podpisał z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem pierwszą fazę chińsko-amerykańskiej umowy gospodarczo-handlowej. Dzięki niej, możliwe będzie stopniowe łagodzenie napięć gospodarczo-handlowych między obydwoma krajami i wstąpienie na drogę prowadzącą do ostatecznego zakończenia sporów.

Osiągnięcie konsensusu nie było łatwe, udało się tego dokonać dzięki niestrudzonym wysiłkom dopiero po 23 miesiącach bilateralnych rozmów i 13 rundach konsultacji delegacji obu stron na wysokim szczeblu. To pokazuje, że oba kraje troszcząc się o własne interesy jednocześnie szanują pryncypia równości, obopólnych korzyści i współpracy na zasadzie win-win. Porozumienie to również odpowiedź na oczekiwania rynku i wymagania obywateli i leży we wspólnym interesie narodu chińskiego, amerykańskiego i całego świata, a także będzie sprzyjać globalnemu pokojowi i dobrobytowi.

Pierwsza faza umowy obejmuje dziewięć rozdziałów dotyczących praw własności intelektualnej, transferu technologii, żywności i produktów rolnych, usług finansowych, kursów walut i przejrzystości, rozwoju handlu, ocen dwustronnych oraz procedur rozstrzygania sporów. Chiny w szczególności zwracają uwagę na trzy zasadnicze problemy (zniesienie wszystkich dodatkowych taryf celnych nałożonych przed administrację Trumpa, zapewnienie zgodności z rzeczywistymi danymi dotyczącymi zamówień handlowych i uczynienie tekstu umowy bardziej zrównoważonym), a także na dwie zasady (zasady WTO i zasady rynkowe), które zostały odzwierciedlone w umowie. Jednocześnie, również podstawowe postulaty Stanów Zjednoczonych spotkały się z pozytywną odpowiedzią drugiej strony. Podsumowując, podpisana umowa ma dwie podstawowe cechy:

Po pierwsze, odzwierciedla zasadę sprawiedliwego wzajemnego traktowania. Dobra umowa powinna przynosić korzyści nie tylko jednej stronie, ale podkreślać równość i godność obu.

Po wielokrotnych dyskusjach tekst pierwszej fazy umowy ostatecznie dał wyraz równoważnemu statusowi obu krajów. Na przykład rozdział dotyczący ochrony własności intelektualnej obejmuje wszystkie dotychczasowe aspekty i nie tylko pomoże Chinom zbudować innowacyjny kraj, rozwijać innowacyjne przedsiębiorstwa i lepiej chronić uzasadnione prawa i interesy krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw działających w Chinach, ale także zapewni równość praw i obowiązków obu stron.

Po drugie, osiągnięcie obopólnych korzyści na bazie win-win. Jest to podstawowa cecha chińsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej i handlowej, a także najistotniejsze znaczenie umowy pierwszego etapu. Chiny są największym na świecie importerem produktów rolnych, a Stany Zjednoczone największym ich eksporterem. Wzmocnienie przez obie strony współpracy w dziedzinie rolnictwa to krok milowy na rzecz osiągnięcia obopólnych korzyści na bazie win-win.

Z analizy tekstu umowy wynika, że wszystkie jej elementy, ​​od pogłębienia dwustronnej współpracy w dziedzinie handlu po dalsze ułatwienie dostępu do rynku i trwałą optymalizację otoczenia biznesowego, są zasadniczo zgodne z ogólnym kierunkiem polityki państwa w zakresie pogłębiania reform i otwarcia oraz odpowiada wymogom wysokiej jakości rozwoju krajowej gospodarki, co z kolei jest potrzebne w obliczu konieczności poszerzenia rynku w odpowiedzi na wzrost konsumpcji mieszkańców Chin.

Umowa została już podpisana, teraz natomiast kluczem jest jej wdrożenie. By było to możliwe, rozdziały dotyczące oceny obustronnej i rozstrzygania sporów szczegółowo ustalają „zasady gry" oraz kary dla którejkolwiek ze stron, która naruszy jej postanowienia.

Stosunki gospodarcze między dwoma największymi gospodarkami świata: chińską i amerykańską są fundamentem globalnej stabilności. Podpisanie pierwszej fazy umowy gospodarczej i handlowej niewątpliwie złagodzi obecnie napiętą sytuację i zwiększy bezpieczeństwo globalnego rozwoju.

Zawsze jest więcej możliwości niż zagrożeń. Podpisanie porozumienia pierwszej fazy pokazuje, że Chiny i Stany Zjednoczone mogą rozwiązać rozbieżności gospodarczo-handlowe poprzez równoprawne konsultacje, co zwiększa zaufanie do Chin i Stanów Zjednoczonych w ostateczne rozwiązane problemu. Współpraca jest korzystna dla obu stron, a walka szkodzi interesom wszystkich. Jest to wielokrotnie udowodniona przez historię prawda i znany fakt, a także owoc doświadczeń i aspiracji, o którym obie strony powinny pamiętać podczas przezwyciężania rozbieżności i różnic.
Zobacz także
Polecamy
China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China