Kraje środkowo-wschodniej Europy - nowe szanse dla przedsiębiorstw chińskich
2014-01-09 11:13:39 CRI

28 listopada premier Rady Państowej Chin Li Keqiang pomyślnie zakończył oficjalną wizytę w Rumunii, podczas której uczestniczył w spotkaniu przywódców Chin i krajów środkowo-wschodniej Europy i trzecim forum gospodarczo-handlowym Chiny - kraje regionu.

Chiny i 16 krajów środkowo-wschodniej Europy wspólnie opublikowały "Bukareszteński program współpracy".

Przywódcy Chin i 16 krajów regionu dyskutowali nad planem pogłębienia relacji i perspektywicznej współpracy. Premier Li wyraził trzy intencje dotyczące rozwoju współpracy z krajami środkowo-wschodniej Europy:

Po pierwsze, w ciągu 5 lat obroty handlowe Chin i tego regionu zostaną podwojone; po drugie, przyszły rok będzie rokiem promocji rozwoju gospodarki i handlu między Chinami i tym regionem Europy; po trzecie przedsiębiorstwa obu stron zwiększą wzajemne inwestycje, stwarzając szanse pracy oraz zezwolą na wejście na swoje rynki.

Premier Li Keqiang zadeklarował, że Chiny nigdy nie będą dążyć do utrzymania salda dodatniego w handlu z krajami środkowo-wschodniej Europy, ogłosił też szereg rzeczowych przedsięwzięć służących pobudzeniu rozwoju gospodarki i handlu między stronami. Li oświadczył też, że Chiny będą organizować konferencję ministrów współpracy gospodarczo-handlowej Chin i krajów środkowo-wschodniej Europy, wystawy towarów z tej części Europy czy forum współpracy gospodarczo-handlowej w dziedzinie rolnictwa na rzecz pobudzenia szybkiego wzrostu bilateralnego handlu.

Przywódcy środkowo-wschodniej Europy są gotowi wraz ze stroną chińską czynić aktywne wysiłki na rzecz pobudzenia rozwoju współpracy w dziedzinach gospodarki, handlu, inwestycji, infrastruktury, energii, bankowości i ochrony środowiska w celu realizacji wspólnego rozwoju i dodania nowej siły napędowej do rozwoju wzajemnych stosunków.

Te wyżej wymienione przedsięwzięcia bilateralne i wielostronne staną się zapewne ogromnym impulsem dla rozwoju współpracy między Chinami i regionem środkowo-wschodniej Europy. Jednak dla chińskich przedsiębiorstw region ten jest wciąż stosunkowo obcy. Jak wygląda polityka, gospodarka inne sprawy w regionie? Czy może on stać się nowym rynkiem zagranicznym dla chińskich przedsiębiorstw? Zapraszamy państwa do wysłuchania reportażu naszego dziennikarza na ten temat.

Najważniejszym parterem Chin w regionie jest niewątpliwie Polska. Stosunki polsko-chińskie rozwijały się w ostatnich dwóch latach bardzo dynamicznie, zarówno w sferze politycznej, jak i gospodarczej czy kulturalnej. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych bardzo intensywnie działa na rzecz przyciągnięcia do Polski chińskiego kapitału. Prezes PAIiIZ Sławomir Majman przekonuje, że poważnym atutem Polski jest niezmienna otwartość na zagranicznych inwestorów.

"W ciągu 24 lat od zmiany systemu politycznego, Polską rządziły różne stronnictwa: socjaldemokracja, liberalizm i konserwatyzm, jednak mają one dwa wspólne charaktery: po pierwsze uprawiają politykę gospodarki wolnorynkowej, po drugie - co jest bardzo ważne dla strony chińskiej, otwierają szeroko drzwi Polski dla kapitału zagranicznego, niezależnie z jakiej części świata. Polska jest obojętna na toczącą się np. w Ameryce dyskusję o tym, czy należy bać się chińskiego kapitału. Warunki tworzone w Polsce dla chińskich inwestorów są dokładnie takie same jak dla inwestorów pochodzących z innych państw, niezależnie od tego, czy z Francji, czy Korei Południowej."

Tomasz Konik jest partnerem w firmie doradczej Deloitte, w której szefuje zespołowi obsługującemu chińskich inwestorów. Udzielając wywiadu naszemu dziennikarzowi stwierdził: "Najważniejszym atutem Polski jako miejsca lokowania chińskich inwestycji jest dostęp do rynku całej Unii Europejskiej. Europa Środkowa może być bramą do całej Europy, a niższe niż w innych częściach kontynentu koszty to źródła dodatkowych korzyści dla inwestorów."

Chiński koncern Huawei ma bogate doświadczenie w działaniu na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie obecny jest już od ponad 10 lat. Jedna z dwóch europejskich centrali koncernu działa w Warszawie. Lu Yong, dyrektor Huawei na Europę Środkowo-Wschodnią, uważa ten region za bardzo atrakcyjny. Powiedział: "Gorzej niż w Europie Zachodniej rozwinięta infrastruktura to źródło wielkiego potencjału rozwojowego. Weźmiemy za przykład to, że w ostatnich latach Polska zachowała ciągły wzrost gospodarki, w okresie od 2014 do 2020 roku unijne fundusze przyznają Polsce 80 miliardów euro, na tej podstawie Polska z pewnością będzie trwale inwestować w budowę infrastruktury. W chwili obecnej liczba abonamentów mobilnych ulega znacznemu wzrostowi, ilość danych potrzebnych użytkownikom nieustannie się zwiększa, co stawia coraz wyższe wymagania dla państwowej infrastruktury telekomunikacyjnej. Ze względu na perspektywę rozwoju istnieje obiektywny popyt rynkowy. Od czasu wybuchu kryzysu gospodarczego kraje środkowo-wschodniej Europy zwracają większą uwagę na przyciąganie kapitału chińskiego i uzyskanie wsparcia od przedsiębiorstw chińskich. Historyczna przyjaźń Chin z krajami regionu stanowi solidną podstawę dla rozwoju współpracy. Moim zdaniem chińskie przedsiębiorstwa będą miały wielką szansę w tym regionie."

Region środkowo-wschodniej Europy wyróżnia się widocznie preferencyjnymi warunkami inwestycyjnymi, jednak które branży najbardziej potrzebują udziału chińskich przedsiębiorstw? Na to prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman odpowiedział: "Weźmiemy Polskę za przykład, dziedziny, w których życzymy sobie inwestycji chińskich dotyczą m.in. informatyzacji, telekomunikacji i logistyki. Oczekujemy, że port Gdańsk w północnej części Polski zostanie najważniejszym portem łączącym Chiny i kontynent północnej Europy, jednocześnie chcemy by czynnych było jeszcze więcej linii kolejowych łączących oba kraje. Mamy również nadzieję,że strona chińska będzie inwestować w porty Gdańsk i Gdynia tak jak w Grecji, tak aby we współpracy ze stroną polską przekształcić te porty w ważną bazę transportu oceanicznego. Poza tym mamy także nadzieję, że Chiny powołają w Polsce centrum badań naukowych, przecież to jedna z trzech najważniejszych dziedzin dla inwestorów zagranicznych w Polsce. Poza tym witamy jeszcze inwestycje chińskie w przetwórstwo spożywcze i inne dziedziny."

Niektóre chińskie firmy, które próbowały już swoich sił na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, napotkały trudności wynikające z braku doświadczenia i wiedzy o tym regionie. Dyrektor filii Chińskiego Banku Przemysłowo-Handlowego w Polsce Li Xiaobo proponuje kilka metod zapobiegania takim porażkom.

" Moim osobistym zdaniem chińscy inwestorzy powinni poczynić solidne przygotowania do działania w Europie Środkowo-Wschodniej. Po pierwsze, należy zwracać dużą uwagę na zmianę wytycznych polityki w tym regionie; po drugie, należy dobrze zapoznać się z przepisami prawnymi i regułami rynkowymi danego regionu, w tym analizować przykłady sukcesów i porażek chińskich firm w tym regionie; po trzecie, niezwykle ważny jest właściwy dobór miejscowych partnerów biznesowych."

Wszyscy rozmówcy zgodni są w optymistycznych ocenach perspektyw chińskich inwestorów decydujących się na wejście do Europy Środkowo-Wschodniej. Uważają bowiem, że potencjał rozwojowy tego regionu przyniesie duże korzyści działającym tam firmom z chińskim kapitałem.
Zobacz także
Komentarze
Polecamy
China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China