Polska i Chiny - nowy rozdział wielowymiarowej współpracy
2016-06-14 11:19:04 CRI


Mirosław Gajewski
Ambasador RP w ChRL

Wizyta przewodniczącego Xi Jinpinga w Polsce to kolejne, po wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach, wydarzenie dowodzące jak dobre i bliskie są dziś relacje między Polską a Chinami. Współpracujemy bilateralnie jako strategiczni partnerzy, w ramach wszechstronnego partnerstwa strategicznego między Unią Europejską a Chinami, w formacie „16+1", a także na poziomie władz regionalnych i lokalnych z obu państw. Istnienie jednocześnie tak wielu wymiarów naszych relacji wynika z ich bogactwa i zróżnicowania. Dialog polityczny i wojskowy, wymianę handlową oraz ożywione relacje kulturalne uzupełniają dynamicznie rozwijające się kolejne dziedziny o ogromnym potencjale: inwestycje, współpraca finansowa i celna, transport i logistyka, wymiana edukacyjna i naukowa oraz turystyka. Niezwykle obiecująca jest współpraca w dziedzinie rolnictwa i przemysłu spożywczego. Dyskutujemy także o wspólnych działaniach w dziedzinie badania kosmosu i wykorzystania przestrzeni kosmicznej czy zwalczania przestępczości.

Polska z ogromnym zainteresowaniem przyjęła ogłoszoną przez przewodniczącego Xi Jinpinga koncepcję stworzenia Pasa Gospodarczego Jedwabnego Szlaku i Nowego Jedwabnego Szlaku Morskiego XXI w. Dla Polski niezwykle ważny jest fakt, że inicjatywa ta nie ogranicza się jedynie do rozbudowy połączeń transportowych i handlowych. Rozwój „Pasa i Szlaku" może stać się w przyszłości swego rodzaju kręgosłupem nowej formuły relacji strategicznych między Europą a Azją, opartych na wzajemnie korzystnej współpracy i zawierających, obok elementu ekonomicznego, równie ważny aspekt cywilizacyjny i kulturowy. Uważamy, że realizacja tych planów przyczyni się do budowy pokojowej, stabilnej i bezpiecznej Eurazji, co jest wspólnym dążeniem narodów Polski i Chin.

Działające od 2013 r. bezpośrednie połączenia towarowe Chengdu-Łódź i Suzhou-Warszawa należą do pionierskich projektów „Pasa i Szlaku", udowadniając, że to nie tylko wizja przyszłości, ale działający już model współpracy. Są to jednocześnie najszybsze połączenia kolejowe między Chinami a Unią Europejską. Z uwagi na strategiczne położenie Polski, z doskonałymi połączeniami na szlakach wschód-zachód oraz północ-południe, możliwe jest tworzenie w moim kraju multimodalnych centrów logistycznych obsługujących wymianę towarową między całą Europą a Azją Wschodnią i Środkową.

Ważny jest również dla nas rozwój polskich portów i transportu morskiego. Mamy nie tylko najważniejszy na Bałtyku terminal kontenerowy, z regularnym bezpośrednim połączeniem z Chinami, ale i nowe, atrakcyjne oferty dla chińskich inwestorów związane z rozbudową polskich portów oraz powiązanych parków technologicznych.

Jednym z głównych wyzwań dwustronnej współpracy gospodarczej jest zmniejszanie deficytu handlowego, z którym nasz kraj od wielu lat boryka się w wymianie handlowej z Chinami. Zależy nam na zmianie tego stanu, nie poprzez ograniczanie chińskiego importu, lecz poprzez zwiększanie polskiego eksportu do Chin i poprawę dostępu do rynku chińskiego dla polskich produktów. Chińskim konsumentom zaoferować możemy m.in. zachowujące najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa produkty spożywcze, kosmetyki i leki, eleganckie i solidne meble oraz cenioną już w Chinach biżuterię. Chińskie przedsiębiorstwa skorzystać mogą z innowacyjnych urządzeń i oprogramowania tworzonych przez doskonałych polskich inżynierów, a także naszych bogatych doświadczeń w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa produkcji.

Intensywna wymiana kulturalna między Polską a Chinami dowodzi jak bardzo atrakcyjna jest dla Chińczyków polska kultura. Prezentujemy ją poprzez wydawane w Chinach książki, organizowane tu wystawy, pokazywane na chińskich scenach spektakle, projekcje filmowe, koncerty i inne wydarzenia kulturalne. Niezwykle cieszy mnie bardzo życzliwy odbiór tych inicjatyw przez naszych chińskich przyjaciół.

Polska wcale nie jest tak daleko od Chin jak się niektórym wydaje, a dzięki naszej intensywnej współpracy dystans ten systematycznie się zmniejsza.
Zobacz także
Polecamy
China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China