Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych
2018-02-05 16:29:12 CRI
Organ Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych jest zasadniczym organem politycznym Chin. Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych jest najwyższym organem władzy w Chinach. Składa się z deputowanych wybranych przez zgromadzenia przedstawicieli ludowych prowincji, regionów autonomicznych, miast wydzielonych i armii. Ono sprawuje funkcje legislacyjne i decyduje o ważnych problemach w życiu politycznym państwa.

Do głównych funkcji OZPL należą: rewizja konstytucji, sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem konstytucji w życie, opracowanie i wprowadzenie zmian do podstawowych przepisów prawa karnego i cywilnego oraz inne zasadnicze funkcje jak: rozpatrywanie i zatwierdzanie planu o gospodarce narodowej i rozwoju społeczeństwa oraz złożenie sprawozdania z jego wykonania, rozpatrywanie i zatwierdzanie budżetu państwowego i złożenie sprawozdania z jego wykonania, zatwierdzanie utworzenia nowych prowincji, regionów autonomicznych i miast wydzielonych, decydowanie o ustanowieniu specjalnych stref administracyjnych i ich systemach, decydowanie o problemach wojny i pokoju, wybieranie i desygnowanie członków kierownicznych najwyższego organu władzy państwa tj. wybieranie składu personalnego Stałego Komitetu OZPL, wybieranie przewodniczącego i wiceprzewodniczących państwa, desygnowanie kandydatów na premiera i innych członków Rady Państwowej, wybieranie przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej i desygnowanie kandydatów na innych członków tej komisji, wybieranie prezesa Najwyższego Sądu Ludowego i prokuratora generalnego Najwyższej Prokuratury Ludowej. Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych ma prawo do odwoływania wspomnianych członków.

Kadencja OPZL trwa 5 lat, raz na rok zwoływana jest jego sesja. Między sesjami OZPL najwyższą władzę państwową sprawuje jego stały komitet. Stały Komitet OZPL składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego oraz członków.

Legislacja Chin obejmuje legislację OZPL i jego stałego komitetu, legislację Rady Państwowej i innych organów, zwykłą terenową legislację, terenową legislację autonomii narodowej, legislację specjalnnych stref gospodarczych i specjalnych regionów administracyjnych.
Zobacz także
Polecamy
China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China