Baidu

Opinia publiczna w wielu krajach europejskich popiera chińskie środki odwetowe przeciwko naruszaniu chińskiej suwerenności przez Stany Zjednoczone

2022-08-10 16:11:01
Podziel się:

W ostatnich dniach, w odpowiedzi na wizytę przewodniczącej Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi na Tajwanie, która zlekceważyła zdecydowany sprzeciw i oficjalne stanowisko Chin, opinia publiczna w wielu krajach europejskich ostro potępiła prowokacyjne zachowanie USA i wyraziła poparcie dla chińskich środków odwetowych.

Były serbski minister spraw zagranicznych Ivan Mrkic napisał w artykule, że działania Pelosi spowodowały większą niepewność w dwustronnych stosunkach gospodarczo-handlowych między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza w gospodarce Stanów Zjednoczonych. Biorąc pod uwagę problemy wewnętrzne i wiele sprzeczności w Stanach Zjednoczonych, działania Pelosi niosą oczywiście podejrzenie przeniesienia problemów wewnętrznych na obszar polityki zagranicznej, ale to tylko jeszcze bardziej przyspieszy upadek amerykańskiej hegemonii.

Vojtech Filip, przewodniczący Czesko-Chińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i były pierwszy wiceprzewodniczący izby niższej czeskiego parlamentu, uważa, że odpowiedź Chin jest racjonalna i silna, a wizyta Pelosi na Tajwanie stanie się początkiem upadku „America First”.

Vincenzo De Luca, prezydent regionu Kampania we Włoszech, uważa, że „niektórzy amerykańscy politycy nie przegapią żadnej okazji do zaostrzenia regionalnych napięć i wywoływania kryzysów. Wizyta Pelosi na Tajwanie to głupi akt polityczny, którego celem jest wywołanie w Chinach kryzysu”.