Baidu

Wang Yi: Przestrzegajmy pięć punktów dotyczących współpracy, aby promować zdrowy i stabilny rozwój strategicznego partnerstwa między Chinami a Koreą Południową

2022-08-10 17:25:08
Podziel się:

Minister Spraw Zagranicznych Chin Wang Yi spotkał się 9 sierpnia w Qingdao w prowincji Shandong z odwiedzającym Chiny południowokoreańskim ministrem spraw zagranicznych Parkiem Jin.

Wang Yi powiedział, że w tym roku przypada 30. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Koreą Południową. Wzajemny szacunek, wsparcie i osiągnięcia między obiema stronami nie tylko przyniosły ważne korzyści obu krajom i narodom, ale także zapewniły stabilność, pokój, rozwój i dobrobyt w regionie.

Wang Yi podkreślił, że w perspektywie najbliższych 30 lat obie strony powinny podsumować użyteczne doświadczenia i uchwycić ogólną sytuację rozwoju i stabilności stosunków dwustronnych. Przedstawił 5 punktów dotyczących współpracy między oboma krajami. Powinniśmy przestrzegać niezależności i wolności od ingerencji z zewnątrz,  przestrzegać zasad dobrego sąsiedztwa i przyjaźni oraz dbać o swoje główne problemy. Powinniśmy przestrzegać otwartości i korzystnych rezultatów naszej współpracy oraz utrzymywać stabilną i płynną produkcję i dostawy. Powinniśmy przestrzegać równości, szacunku i nieingerencji w wewnętrzne sprawy drugiej strony oraz powinniśmy stosować multilateralizm i przestrzegać celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych. Tych pięć punktów jest największym wspólnym mianownikiem woli obu narodów i nieuniknionym wymogiem trendu czasów. Strona chińska jest gotowa do współpracy ze stroną południowokoreańską w celu trzymania się ustalonego przez obie strony strategicznego partnerstwa oraz wspierania zdrowego i stabilnego rozwoju relacji chińsko-południowokoreańskich.

Park Jin powiedział, że w obliczu narastających globalnych zawirowań i wchodzenia świata w okres wielkiej transformacji, strona południowokoreańska jest gotowa wykorzystać 30. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między obydwoma krajami jako okazję do przeprowadzenia otwartej i inkluzywnej współpracy w oparciu o strategiczne partnerstwo kooperacyjne Korea Południowa-Chiny z wzajemnym szacunkiem, równością i wzajemnymi korzyściami oraz wzmacniania wzajemnego zaufania, aby stosunki między dwoma krajami były bardziej dojrzałe i zdrowe.