Baidu

Globalne badanie sugeruje, że większość popiera stanowisko Chin w zakresie praw człowieka

2022-08-11 16:51:49
Podziel się:

Większość ludzi na całym świecie aprobuje chińskie podejście do praw człowieka, wynika z globalnego sondażu przeprowadzonego wspólnie przez CGTN Think Tank i Chiński Instytut Opinii Publicznej przy Renmin University of China.

Około 57 procent ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że „Chiny zawsze traktują prawa człowieka realistycznie i praktycznie. Prawa człowieka nie powinny być oddzielane od realiów i etapów rozwoju żadnego kraju. Prawa do życia i rozwoju są najbardziej podstawowe”.  26 procent respondentów całkowicie się zgadza z tym stwierdzeniem.

W ogólnoświatowym badaniu, w ankiecie wzięły udział osoby z 22 krajów, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Japonii, Indii, Egiptu i Nigerii. Około 6% poparło pogląd, że w przyszłości świat będzie zdominowany przez Stany Zjednoczone lub Chiny, podczas gdy 34%, czyli największa grupa, uważa, że świat wielobiegunowy jest najbardziej prawdopodobną perspektywą.

Ludzie z krajów uczestniczących w proponowanej przez Chiny Inicjatywie Pasa i Szlaku (BRI) bardziej zgadzali się z chińskim światopoglądem. Wśród wpływów, które przyniosła swoim krajom Inicjatywa Pasa i Szlaku respondenci najczęściej wymieniali w ankiecie:  „dzielenie się zdobyczami rozwojowymi” (53 procent), „poszerzanie rynku międzynarodowego” (51 procent), „wzmocnienie podstawowej infrastruktury” (44 procent) i „promowanie wymiany kulturalnej” (43). Tylko 8 proc. stwierdziło, że uważa, iż ich kraje znalazły się w „pułapce zadłużenia” zastawionej przez Chiny.