Baidu

Stały Przedstawiciel Chin przy ONZ: Nigdy nie pozwól światu pogrążyć się w „nowej zimnej wojnie”

2022-08-25 17:08:29
Podziel się:

Zhang Jun, stały przedstawiciel Chin przy ONZ, zwrócił uwagę w przemówieniu na otwartym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Ukrainy 24 sierpnia, że można dopuścić do „nowej zimnej wojny”.

Zhang Jun powiedział, że ludzkość jest niepodzielną wspólnotą bezpieczeństwa, a realizacja wspólnego bezpieczeństwa leży w najlepszym interesie wszystkich krajów. Bezpieczeństwo jednego kraju nie może odbywać się kosztem narażenia bezpieczeństwa innych krajów, a bezpieczeństwa regionalnego nie można zagwarantować poprzez wzmacnianie bloków wojskowych.

Dziś, w XXI wieku mentalność zimnej wojny i gra o sumie zerowej są już dawno przestarzałe. Zabobon siły militarnej i dążenie do absolutnego bezpieczeństwa doprowadzą jedynie do eskalacji sytuacji, co nie leży w interesie żadnej ze stron.