Baidu

Pakistan wygłosił wspólne przemówienie w imieniu prawie 70 krajów w Radzie Praw Człowieka, aby przeciwstawić się ingerencji w wewnętrzne sprawy Chin pod pretekstem praw człowieka

2022-09-27 17:11:21
Podziel się:

26 września na 51. sesji Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie w Szwajcarii Pakistan wygłosił przemówienie w imieniu blisko 70 państw. Wskazał, że respektowanie suwerenności, niezależności i integralności terytorialnej wszystkich państw oraz nieingerencja w sprawy wewnętrzne suwerennych państw to podstawowe normy stosunków międzynarodowych. Sinciang, Hongkong i Tybet to wewnętrzne sprawy Chin. Potępiono upolitycznienie i podwójne standardy w kwestii praw człowieka oraz wyrażono sprzeciw wobec ingerencji w wewnętrzne sprawy Chin pod pretekstem praw człowieka. Wszystkie strony powinny przestrzegać celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych, przestrzegać zasad powszechności, bezstronności, obiektywizmu i nieselektywności, szanować prawo narodów wszystkich krajów do wyboru własnych ścieżek rozwoju zgodnie z ich krajowymi uwarunkowaniami, zwracać jednakową uwagę na wszystkie rodzaje praw człowieka, zwłaszcza w kwestiach gospodarczych, społecznych i kulturalnych. Społeczeństwo ludzkie stoi przed wieloma wyzwaniami, w tym pandemią COVID-19. Społeczność międzynarodowa powinna wspierać multilateralizm, wzmacniać solidarność i koordynację, wspólnie stawiać czoła globalnym wyzwaniom, wspólnie promować światowy pokój i rozwój oraz promować i chronić prawa człowieka.

Ponad 20 krajów poparło Chiny, wypowiadając się indywidualnie. Prawie 100 krajów na różne sposoby wyraziło zrozumienie i poparcie dla uzasadnionego stanowiska Chin.