Baidu

Komentarz: W niespokojnym świecie Chiny dają cenną pewność

2022-09-27 17:00:37
Podziel się:

W ubiegłym tygodniu w siedzibie ONZ w Nowym Jorku chińska delegacja była prawdopodobnie jedną z najbardziej aktywnych. Oprócz wystąpienia podczas debaty ogólnej 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, strona chińska gościła i uczestniczyła również w wielu wielostronnych spotkaniach z dziesiątkami ministrów spraw zagranicznych i szefów instytucji międzynarodowych. Ta seria wysiłków dyplomatycznych na rzecz promowania jedności i budowania konsensusu przyniosła cenną stabilność i pewność w niespokojnym świecie.

Minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi wygłosił przemówienie podczas debaty Zgromadzenia Ogólnego ONZ, w którym ponownie przedstawił światu inicjatywę globalnego bezpieczeństwa i globalnego rozwoju zaproponowaną przez przewodniczącego Chin Xi Jinpinga. Sześć propozycji obejmuje: „pokój, a nie wojnę”,  „rozwój, nie ubóstwo”, „otwartość, nie zamknięcie”, „współpracę, nie konfrontację”, „jedność, nie podział” i „sprawiedliwość, nie zastraszanie”. To jasno pokazuje pryncypialne stanowisko Chin w szeregu ważnych kwestii międzynarodowych i wyraża wspólne aspiracje większości krajów na świecie.

W promowaniu globalnego rozwoju Chiny podjęły również ważne działania. Pod auspicjami strony chińskiej z sukcesem odbyło się spotkanie ministerialne „Grupa Przyjaciół Globalnej Inicjatywy Rozwoju”. Podczas spotkania Chiny ogłosiły, że podejmą siedem głównych działań w celu wdrożenia Agendy ONZ 2030, obejmujące ograniczanie ubóstwa, bezpieczeństwo żywnościowe, uprzemysłowienie, czystą energię, edukację cyfrową i inne dziedziny, które zyskały wysokie uznanie wszystkich stron.