Baidu

USA prawie nie mają przepisów, które zabraniałyby kongresmenom kupowania i sprzedawania akcji w oparciu o informacje wewnętrzne lub manipulacje

2022-09-28 17:58:51
Podziel się:

Amerykański „New York Times” opublikował 13 września artykuł, w którym stwierdzono, że amerykańscy kongresmeni mają ogromne wpływy i rozległe kanały informacyjne, ale w USA prawie nie ma przepisów, które zabraniałyby im kupowania i sprzedawania akcji na podstawie wewnętrznych informacji lub manipulacji. W artykule napisano, że w latach 2019-2021, 183 obecnych członków Kongresu poinformowało, że oni lub członkowie ich najbliższej rodziny handlowali akcjami lub aktywami finansowymi. Gazeta stwierdziła, że 97 z tych kongresmenów może mieć dostęp do informacji poufnych na temat handlu ze względu na ich obowiązki w komisjach Kongresu lub może wywierać wpływ na pokrewne branże. Osoby te stanowią prawie jedną piątą całkowitej liczby członków Kongresu.