Baidu

Komentarz: „Spisek nuklearny” Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii się nie powiedzie

2022-10-03 18:12:50
Podziel się:

„Podczas konferencji konfrontacja w sprawie współpracy trzech państw, tj. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii, w zakresie nuklearnych okrętów podwodnych była bezprecedensowo intensywna i istotna.” Odnosząc się do zakończonej niedawno 66. Konferencji Generalnej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przedstawiciel Chin wskazał, że poprawka wniesiona przez USA, Wielą Brytanię i Australię, której celem była „legalizacja” współpracy atomowych okrętów podwodnych”, została odrzucona w całości.

Od września ubiegłego roku Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Australia zapowiadały współpracę w zakresie atomowych okrętów podwodnych, co budziło niepokój na całym świecie. Od ponad roku te trzy państwa stosują różne środki, ale ich działania nie przynoszą pożądanego skutku, ponieważ są sprzeczne z prawem, podważają obowiązujące zasady i są niepopularne.

Niektórzy ludzie w USA i na Zachodzie mówią o „międzynarodowym porządku opartym na zasadach”, ale działają wbrew. Współpraca nuklearnych okrętów podwodnych między Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Australią narusza trzy główne traktaty międzynarodowe: Traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT), Statut Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz Traktat o wolności jądrowej na Południowym Pacyfiku.

Ludzkość jest niepodzielną wspólnotą bezpieczeństwa. Budowanie świata wolnego od broni jądrowej oraz wspólne utrzymywanie pokoju i stabilności to wspólne życzenie wszystkich krajów. Jest to również zasadniczy powód, dla którego wąskie kręgi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii poniosły porażkę. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Australia powinny jak najszybciej powrócić na ścieżkę systemu nieproliferacji, a jeśli nadal będą iść pod prąd, to ich sytuacja ulegnie dalszemu pogorszeniu.