Baidu

Autostrada Yiruo, droga przebiegająca przez dwa niezamieszkane obszary

2022-10-04 20:44:41
Podziel się:

Punkt początkowy tej autostrady znajduje się na skrzyżowaniu prowincji Sinciang i Qinghai. Oficjalnie otwarto ją do użytku 30 sierpnia tego roku. Średnia wysokość na której położona jest autostrada wynosi prawie 3300 metrów n.p.m., przecina ona  dwa niezamieszkane obszary Lop Nor i Ałtyn-Tag, z ekstremalnie niskimi temperaturami sięgającymi poniżej -20°C i opadami wynoszącymi zaledwie 20-50 mm rocznie. Ze względu na długie miesiące podczas których region ten nawiedzają burze piaskowe i śnieżne, drogę można było budować tylko przez 7 miesięcy w roku. Aby zminimalizować wpływ drogi na środowisko naturalne, na obszarze chronionym wzniesiono 176 mostów o łącznej długości 22,78 km, w celu nieingerencji w trasy migracji dzikich zwierząt.