Baidu

Modernizacja w stylu chińskim zapewnia ludzkości nowe możliwości modernizacyjne

2022-10-18 12:01:47
Podziel się:

16 października otwarty został się w Pekinie XX Zjazd Komunistycznej Partii Chin, a w imieniu KC KPCh XIX kadencji złożył sprawozdanie sekretarz generalny KC Komunistycznej Partii Chin Xi Jinping. W raporcie zawarto strategiczne ustalenia dotyczące wszechstronnego budowania nowoczesnego socjalistycznego kraju oraz przedstawiono ważne cechy i zasadnicze wymagania modernizacji w stylu chińskim, które wzbudziły duże zainteresowanie społeczności międzynarodowej.

Modernizacja jest wspólnym dążeniem wszystkich narodów świata, a także celem, do którego Chińczycy nieustannie dążyli od początku ubiegłego wieku. Po założeniu ChRL Komunistyczna Partia Chin kierowała Chińczykami w budowie państwa oraz prowadzaniu polityki reform i otwarcia, czyniąc nieustanne wysiłki na rzecz realizacji modernizacji. Szczególnie od XVIII Zjazdu Komunistycznej Partii Chin modernizacja w stylu chińskim była z powodzeniem promowana i rozwijana, a realizacja wielkiego odrodzenia narodu chińskiego weszła w nieodwracalny proces historyczny.

Czym jest modernizacja w stylu chińskim? Sekretarz generalny Xi Jinping podkreślił w swoim sprawozdaniu, że jest ona modernizacją socjalistyczną kierowaną przez Komunistyczną Partię Chin. Modernizacja w stylu chińskim ma wspólne cechy modernizacji wszystkich krajów, a także cechy chińskie oparte na własnych warunkach. Modernizacja w stylu chińskim to modernizacja kraju o ogromnej liczbie ludności, to realizacja dobrobytu dla wszystkich ludzi, to harmonia między cywilizacją materialną i duchową, to harmonijne współistnienie człowieka i natury, to droga pokojowego rozwoju .

Dane pokazują, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat PKB Chin wzrósł z 53,9 bln juanów do 114,4 bln juanów. Udział Chin w światowej gospodarce wzrósł z 11,3% do 18,5%, a średni udział w światowym wzroście gospodarczym osiągnął 38,6%. , więcej niż ogólna suma wkładu krajów G7. Jako największy kraj rozwijający się na świecie, praktyka modernizacji w stylu chińskim jest ogromnym wkładem dla świat.