Baidu

Nowa podróż Chin, nowe możliwości dla świata

2022-10-24 11:28:30
Podziel się:

23 października członkowie Stałego Komitetu Biura Politycznego KC Komunistycznej Partii Chin XX kadencji spotkali się z dziennikarzami chińskimi i zagranicznymi. W swoim przemówieniu Xi Jinping, sekretarz generalny KC KPCh, wyjaśnił główną misję KPCh w nowej epoce i na nowej podróży, podkreślając, że konieczne jest ciągłe urzeczywistnianie pragnienia ludzi do lepszego życia i tworzenie większych możliwości dla świata poprzez rozwój Chin.

XX Zjazd Komunistycznej Partii Chin wskazał kierunek i ustanowił drogowskaz działania dla Chin w nowej erze i na nowej podróży do osiągnięcia drugiego celu stuletniego.

„Modernizacja w stylu chińskim” spotkała się z dużym zainteresowaniem międzynarodowych obserwatorów. Zjazd wyjaśnił chińskie cechy i zasadnicze wymagania modernizacji w stylu chińskim, a także stworzył strategiczne plany wszechstronnego budowania nowoczesnego socjalistycznego państwa i promowania wielkiego odrodzenia narodu chińskiego. Sekretarz generalny Xi Jinping powiedział chińskim i zagranicznym dziennikarzom, że modernizacja w stylu chińskim jest wynikiem wieloletniej praktyki i poszukiwań Komunistycznej Partii Chin i narodu chińskiego i jest wielkim i żmudnym przedsięwzięciem.

Komunistyczna Partia Chin życzy nie tylko dobrego życia Chińczykom, ale także ludziom innych krajów. W swoim przemówieniu sekretarz generalny podkreślił, że Chiny zawsze promowały wspólne wartości całej ludzkości i nadal będą promowały budowę wspólnoty z wspólną przyszłością dla ludzkości. Drzwi Chin będą otwarte coraz szerzej, a ich własny rozwój stworzy więcej możliwości  światu. „Chiny nie mogą się rozwijać bez świata, a świat też potrzebuje Chin.”

Na nowej podróży budowy nowoczesnego, socjalistycznego kraju pod każdym względem, Komunistyczna Partia Chin z wielką konfidencją i zdolnością prowadzi Chińczyków do tworzenia nowych i większych, cudownych osiągnięć, by się kraj lepiej rozwijał, i by przyniosło to więcej korzyści dla świata.