Baidu

Xi Jinping kontynuował swój udział w 29. nieformalnym spotkaniu przywódców APEC

2022-11-19 18:12:30
Podziel się:

Przed południem, 19 listopada czasu lokalnego, przewodniczący Chin Xi Jinping kontynuował swój udział w 29. nieformalnym spotkaniu przywódców APEC w Bangkoku.

Spotkanie skupiło się na kwestiach zrównoważonego handlu i inwestycji, a Xi zaznaczył, że wolny oraz otwarty handel i inwestycje to cel i zasada APEC oraz ważny filar realizacji wizji z Putrajaya na rok 2040.

Według Xi Jinpinga, należy trzymać się prawdziwego multilateralizmu i chronić wielostronny system handlowy, zdecydowanie stać na straży opartego na zasadach wielostronnego systemu handlowego, utrzymywać bezpieczeństwo i stabilność globalnego łańcucha przemysłu i łańcucha dostaw, budować otwarte, sprawiedliwe i niedyskryminujące otoczenie handlowe i inwestycyjne oraz jak najszybciej ustanowić kompleksową i na wysokim poziomie strefę wolnego handlu w regionie Azji i Pacyfiku.

Xi Jinping uważa, że należy przestrzegać zasady powszechnego dobrobytu i integracji, aby osiągnąć wzajemne korzyści na bazie zasady win-win. Ważne jest, aby podkreślić integracyjny charakter rozwoju, zbudować strukturę regionalnej współpracy gospodarczej opartej na równych konsultacjach, wspólnym zaangażowaniu i powszechnych korzyściach oraz wspierać rozwój  dużego rynku Azji i Pacyfiku, z którego będą czerpać korzyści wszystkie strony, tak aby wszystkie strony mogły osiągnąć wspólny wzrost płynący z rozwoju powiązań i współpracy typu win-win z uwzględnieniem przewagi każdej ze stron. Chiny zaproponowały inicjatywy dotyczące rewitalizacji wsi, wspierania małych i średnich przedsiębiorstw specjalizujących się w nowych, specjalnych i precyzyjnych technologiach oraz integracyjnego handlu i inwestycji, tak aby z owoców rozwoju i innowacji mogło skorzystać więcej osób i aby pomóc wszystkim stronom w regionie Azji i Pacyfiku w osiągnięciu integracyjnego zrównoważonego rozwoju.

Xi Jinping podkreślił, że należy prowadzić otwartą współpracę regionalną i promować dobrobyt regionu Azji i Pacyfiku, aktywnie rozszerzać otwartość i podnosić poziom regionalnej współpracy gospodarczej we wszystkich dziedzinach. Determinacja Chin w rozszerzaniu wysokiego poziomu otwartości nie ulegnie zmianie, a drzwi do chińskiego otwarcia, będą otwierane coraz szerszej.  Nie tak dawno temu zakończyła się sukcesem piąta edycja targów China International Import i Export EXPO, które po raz kolejny pokazały zdecydowaną determinację Chin do wspierania wolnego i otwartego handlu oraz otwarcia swojego rynku na świat. Chiny będą aktywnie rozszerzać import wysokiej jakości produktów i usług, oferując światu więcej możliwości rynkowych, możliwości wzrostu i możliwości współpracy.

Podczas spotkania wydano dwa dokumenty: Deklarację Liderów APEC 2022 oraz Cele dla Zielonej Gospodarki o Zamkniętym Obiegu z Bangkoku.