Baidu

Seminarium „Dziesięciolecie przyjacielskiej współpracy Chin z Europą Środkowo-Wschodnią” towarzyszące wystawie chińskich książek tematycznych i kultury księgarskiej Tianjinu.

2022-11-27 23:06:10
Podziel się:

24 listopada w Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego odbyło się seminarium „Dziesięciolecie przyjacielskiej współpracy Chin z Europą Środkowo-Wschodnią”, inaugurujące wystawę chińskich książek i wydawnictw z Tianjinu. Wydarzenie promocyjne zostało zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej, Tianjin Publishing and Media Group Co. Ltd., China International Book Trading Group Co. Ltd., przy wsparciu Tianjin Publishing Foreign Trade Co. Ltd. i Ambasady ChRL w Warszawie.

Podczas wystawy zaprezentowano serię prac „Xi Jinping: The Governance of China”, których lektura przybliża osiągnięcia rozwojowe Chin i pomaga zrozumieć chińską ideę rozwoju w nowej erze. Inne pozycje prezentowane w Warszawie to m.in.: „Tianjin Top 100 Items in New China”, „Tianjin Guide”, „Inspiration Tianjin”, „A Century of Lawyers Look w Tianjin”, „Yangliuqing Woodblock New Year Pictures”. Wybrane publikacje mają na celu przybliżyć zagranicznym czytelnikom w Europie Środkowej i Wschodniej osiągnięcia rozwojowe współczesnych Chin oraz historię zmagań Chińczyków o realizację ich marzeń.

Seminarium miało charakter hybrydowy. W Warszawie obecny był pan Marek Wawrzkiewicz - Prezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich i Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego ZLP, pan Sylwester Szafarz - dyplomata, pisarz, tłumacz, publicysta polityczny, pani Magdalena Rybicka - Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych Instytutu Badań Azjatyckich Uniwersytetu Vistula. Pan Liu Jinquan - prezes Tianjin Copyright Association i przedstawiciele chińskiego wydawnictwa uczestniczyli w spotkaniu za pośrednictwem łącza wideo.

Spotkanie moderował Krzysztof Szumski - dyplomata, ambasador tytularny, ekspert polityki międzynarodowej w Azji, doradca dyplomatyczny w Krajowej Izbie Gospodarczej i wykładowca polityki i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Sylwester Szafarz powiedział, że obecnie Polska i Chiny utrzymują zdrową i stabilną dynamikę rozwoju, pomimo nierównowagi w handlu. Zwrócił uwagę na to, że wymiana pozarządowa między obydwoma krajami jest stale poszerzana i wzmacniana. Podkreślił, że strona polska jest gotowa do zacieśnienia przyjaznych relacji, aby promować stabilny i długofalowy rozwój strategicznego partnerstwa Polski i Chin w zakresie kultury wydawniczej z  korzyścią dla obu krajów i obu narodów.

Pani Magdalena Rybicka pozytywnie oceniła współpracę kulturalną i wymianę naukowo-techniczną między Polską a Chinami. Przedstawiła osiągnięcia we współpracy handlowej na przestrzeni ostatnich 10 lat i wpływ inicjatywy „Pasa i Szlaku” na zwiększenie znaczenia logistycznego oraz atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Wyraziła też nadzieję na dalszy rozwój stosunków dwustronnych.

Pan Marek Wawrzkiewicz opowiedział o relacjach literatów polskich i chińskich, utrzymywanych od lat pięćdziesiątych XX wieku, których efektem były liczne powieści, reportaże, tomy poezji oraz tłumaczenia literatury pięknej obu krajów na język polski i chiński. Wyraził nadzieję na przywrócenie po pandemii regularnej wymiany środowisk literackich i wydawniczych, aby podnosić poziom praktycznej współpracy.

Pan Liu Jinquan zaznaczył, że branża wydawnicza z Tianjinu po raz pierwszy zorganizowała w Polsce wystawę książek. Wyraził nadzieję, że dzięki wybranym pozycjom prezentującym serię wydawnictw z Tianjinu polska publiczność będzie mogła poznać Tianjin i zrozumieć lokalną kulturę. Prezes Tianjin Publishing Foreign Trade Co. Ltd. podkreślił chęć aktywnego promowania inicjatywy „Pasa i Szlaku”, aby rozwijać wymianę kulturalną i współpracę między narodami Chin i Polski w szerszym zakresie.

Agnieszka Wu-Skawińska