Baidu

Komentarz: W jaki sposób to „historyczne” porozumienie promuje ochronę różnorodności biologicznej?

2022-12-21 12:14:21
Podziel się:

Wczesnym rankiem 19 grudnia, podczas drugiej fazy XV posiedzenia Konferencji Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej, osiągnięto porozumienie w sprawie „Globalnych Ram Różnorodności Biologicznej Kunming-Montreal”.

Jest to historyczne porozumienie, świadczące o woli i determinacji wszystkich stron w promowaniu ochrony różnorodności biologicznej na świecie, które równoważy ambicje i pragmatyzm.

Porozumienie określa 23 konkretne cele. Najważniejszym i przełomowym z nich jest zobowiązanie do objęcia ochroną na świecie do 2030 r. co najmniej 30% lądów, wód śródlądowych i oceanów.

Zabezpieczenie funduszy jest kolejnym z podstawowych celów porozumienia. Jest to też postrzegane jako kluczowe zadanie dla realizacji innych celów. Ponadto, 23 cele są bardzo szczegółowe i bezpośrednio odnoszą się do problemów i trudności w ochronie różnorodności biologicznej.

Chiny, jako przewodniczący COP15, odegrały wiodącą rolę w koordynowaniu stron i procedowaniu działań. Przewodniczący ChRL Xi Jinping wygłosił dwa przemówienia podkreślające wspólne tworzenie „wspólnoty życia na ziemi”, które dostarczyły ważnych wskazówek dla konferencji i globalnej ochrony różnorodności biologicznej. Jako gospodarz spotkania, Chiny odbyły wiele spotkań dwustronnych i wielostronnych, aby wysłuchać opinii, ustalić stanowiska i osiągnąć porozumienie.

Wysiłki Chin zyskały uznanie wszystkich uczestników spotkania.

W tym roku przypada 30. rocznica przyjęcia Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej. Aby zrealizować wizję „życia w zgodzie z naturą do 2050 roku”, konieczne jest nie tylko utrzymanie silnej woli politycznej, ale także podjęcie konkretnych działań.