Baidu

Komentarz: Zawarcie pokoju między Arabią Saudyjską a Iranem w Pekinie nie było niespodzianką

2023-03-12 20:28:06
Podziel się:

Wieczorem 10 marca Chiny, Arabia Saudyjska i Iran wydały w Pekinie trójstronne wspólne oświadczenie, które natychmiast trafiło na nagłówki głównych mediów na całym świecie. W oświadczeniu tym trzy kraje ogłosiły, że Arabia Saudyjska i Iran osiągnęły porozumienie, które obejmuje zgodę na przywrócenie stosunków dyplomatycznych, ponowne otwarcie ambasad i przedstawicielstw dyplomatycznych obu stron w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy, wymianę ambasadorów i zbadanie pogłębienia stosunków dwustronnych. Jednocześnie trzy kraje wyraziły gotowość do dołożenia wszelkich starań w celu wzmocnienia międzynarodowego i regionalnego pokoju i bezpieczeństwa.

"Arabia Saudyjska i Iran otworzyły nowy rozdział w swoich stosunkach", "To ogromny rozwój dla dyplomacji bliskowschodniej", "epokowy kamień milowy"... tak liczne międzynarodowe media pozytywnie skomentowały zawarcie porozumienia. Unia Europejska wydała oświadczenie 11 marca, w którym z zadowoleniem przyjęła ogłoszenie porozumienia między Królestwem Arabii Saudyjskiej a Islamską Republiką Iranu o przywróceniu stosunków dyplomatycznych i oczekuje na jego wdrożenie. Biorąc pod uwagę, że zarówno Arabia Saudyjska, jak i Iran mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa regionalnego na Bliskim Wschodzie, przywrócenie stosunków dwustronnych sprzyja ustabilizowaniu całego regionu - stwierdziła UE. Nawet te zachodnie media, które chętnie "szukają dziury w całym", aprobowały chińskie wysiłki mediacyjne. Region Bliskiego Wschodu zareagował jeszcze bardziej pozytywnie. Irak, Oman, Liban i inne kraje z zadowoleniem przyjęły wyniki porozumienia zawartego w Pekinie, między Arabią Saudyjską i Iranem. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podziękował Chinom za ułatwienie tego porozumienia, które, jak powiedział, pomoże promować stabilność w regionie Zatoki Perskiej.

Sądząc po treści porozumienia osiągniętego między Arabią Saudyjską a Iranem, jest ono wypełnione praktycznymi planami, z mapą drogową poprawy stosunków, jak i jasnym harmonogramem, który jest bardzo praktyczny. Oczekuje się, że jeśli te plany zostaną wdrożone w życie, stosunki pomiędzy Arabią Saudyjską i Iranem będą się stopniowo poprawiać.

Historycznie rzecz ujmując, społeczność międzynarodowa była bardzo świadoma tego, jak ciężko było osiągnąć to porozumienie. Arabia Saudyjska i Iran są przedstawicielami dwóch odłamów islamu, sunnickiego i szyickiego. Oba kraje od dawna znajdowały się w stanie dużego antagonizmu w związku z kryzysem syryjskim, sytuacją w Libanie i wojną domową w Jemenie, dlatego oba te kraje nazywane były "starymi wrogami na Bliskim Wschodzie".

Na początku 2016 roku, oba kraje zerwały stosunki dyplomatyczne z powodu incydentu z saudyjskich szyickim duchownych. W ciągu ostatnich siedmiu lat wiele krajów próbowało mediować w sprawie porozumienia między obydwoma krajami, ale nie były w stanie doprowadzić do znaczących postępów. W tej sytuacji oba kraje zdecydowały się na wznowienie stosunków dyplomatycznych za pośrednictwem strony chińskiej. Nic dziwnego, że niektóre zagraniczne media nazwały to wydarzenie "niespodzianką".

W rzeczywistości, głęboko zmieniająca się sytuacja na Bliskim Wschodzie, spowodowała, że kraje regionu pragną porozumienia, więc nie dziwi, że dzięki pomocy chińskiej dyplomacji oba kraje zawarły pokój w Pekinie. W ciągu ostatnich kilku lat kraje zachodnie, pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych, "wciągały na Bliskim Wschodzie jedną stronę do walki przeciwko drugiej", nieustannie wywołując sprzeczności i konflikty oraz wzniecając lokalne niepokoje. Jako główne potęgi w rejonie Bliskiego Wschodu, Arabia Saudyjska i Iran zapłaciły za to wysoką cenę. Kraje Bliskiego Wschodu wyraźnie dostrzegły, że Stany Zjednoczone są po prostu niewiarygodne i tylko dialog i pokój pomogą rozwiązać problemy, a los regionu musi znajdować się w rękach obywateli wszystkich krajów Bliskiego Wschodu. Była to endogeniczna siła napędzająca decyzję obu krajów o wznowieniu stosunków dyplomatycznych.

Dlaczego rozmowy między obydwoma krajami odbyły się w Pekinie? Stało się tak dlatego, że Chiny zawsze wspierały strategiczną autonomię krajów Bliskiego Wschodu i wspierały te kraje w rozwiązywaniu problemów poprzez dialog i konsultacje oraz są prawdziwym przyjacielem, któremu kraje Bliskiego Wschodu mogą zaufać. Rozmowy między Arabią Saudyjską a Iranem w Pekinie, zostały oparte o konsensus osiągnięty przez przywódców trzech krajów. W grudniu ubiegłego roku przewodniczący ChRL Xi Jinping wziął udział w "Szczycie Trzech Pierścieni", czyli spotkaniach Chin z państwami Arabskimi, Chin z państwami arabskimi Zatoki Perskiej, Chin z Arabią Saudyjską. W lutym br. prezydent Iranu Seyed Ebrahim Raisi złożył wizytę państwową w Chinach. Wyniki tych rozmów pokazały, że jako mediator działający w dobrej wierze, Chiny wiernie wypełniają swoje obowiązki i wykazały się odpowiedzialnością jako ważne państwo.

Arabia Saudyjska i Iran są głównymi krajami na Bliskim Wschodzie, a zawarcie pokoju między obydwoma stronami otworzyło drogę do pokoju i stabilności w regionie, a także dało przykład rozwiązywania sprzeczności i różnic poprzez dialog i konsultacje oraz stało się "kluczem" do rozwiązania chaosu występującego na Bliskim Wschodzie. Niektórzy analitycy uważają, że będzie to miało pozytywny wpływ na złagodzenie i zakończenie wojen domowych w Jemenie, Syrii i Libii.

Jednocześnie zawarcie pokoju między Arabią Saudyjską a Iranem potwierdza wartość Inicjatywy Bezpieczeństwa Globalnego. W kwietniu 2022 r. przewodniczący ChRL Xi Jinping zaproponował Inicjatywę Bezpieczeństwa Globalnego, która opowiada się za tym, aby wszystkie kraje ponosiły wspólną odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i wspólnie podążały ścieżką pokojowego rozwoju. W lutym tego roku Chiny opublikowały dokument koncepcyjny Inicjatywy Bezpieczeństwa Globalnego. Fakt, że oba kraje zawarły pokój, jest świadectwem na wprowadzanie w życie Inicjatywy Bezpieczeństwa Globalnego, co potwierdza, że Inicjatywa ta została wysoko oceniona i spotkała się z merytoryczną reakcją krajów Bliskiego Wschodu.

Godne podkreślenia jest to, że zawarcie pokoju między Arabią Saudyjską i Iranem przyniosło wiele korzyści niespokojnemu światu. To "zwycięstwo dialogu i zwycięstwo pokoju". Przekazuje światu, za pomocą faktów, że siłą nie można rozwiązywać problemów, a dialog jest jedynym wyjściem. Bez względu na to, jak złożone są problemy i jak poważne są wyzwania, gdy dialog jest prowadzony na równych zasadach, w duchu wzajemnego szacunku, można znaleźć rozwiązanie możliwe do zaakceptowania przez obie strony.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use. You can change your cookie settings through your browser.
I agree