Baidu

Komentarz: Dwie chińskie sesje przyniosą światu ciepłą wiosnę

2023-03-14 16:22:30
Podziel się:

13 marca w Pekinie zakończyła się pierwsza sesja Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIV kadencji. Przewodniczący ChRL Xi Jinping podkreślił w swoim przemówieniu znaczenie wzmocnienia rozwoju państwa i odrodzenia narodowego, niezachwianego promowania wysokiej jakości rozwoju, budowania społeczności o wspólnej przyszłości dla ludzkości i solidnego promowania otwarcia na wysokim poziomie. Zagraniczne media uważają, że chiński plan na przyszłość nie tylko wskazuje własny kierunek rozwoju, ale także przynosi światu ciepłą wiosnę.

Na tegorocznych sesjach OZPL i OKLKRP XIV kadencji "modernizacja w chińskim stylu" była słowem kluczowym, które przyciągnęło wiele uwagi. Jeśli "modernizacja w chińskim stylu" jest opisywana jako ważny cel i proces rozwojowy, to "rozwój wysokiej jakości" i "otwarcie na wysokim poziomie" odgrywają w tym procesie niezwykle ważną rolę.

W 2022 r. chińskie produkty high-tech, o wysokiej wartości dodanej i produkty ekologiczne stanowiły nową siłę wzrostu eksportu. Eksport pojazdów elektrycznych wzrósł o 131,8% rok do roku, a produktów fotowoltaicznych o 67,8%. Raport XX Zjazdu Komunistycznej Partii Chin wskazał, że wysokiej jakości rozwój jest najważniejszym zadaniem wszechstronnego budowania nowoczesnego kraju socjalistycznego. Podczas tegorocznych dwóch sesji Xi Jinping po raz kolejny podkreślił znaczenie i przedstawił nowe wymagania dotyczące promowania wysokiej klasy inteligentnego i ekologicznego rozwoju przemysłu wytwórczego.

Średni wkład Chin, drugiej co do wielkości gospodarki świata, w światowy wzrost gospodarczy w ciągu ostatnich 10 lat przekroczył 30%. W 2022 r. faktyczne wykorzystanie kapitału zagranicznego przez Chiny osiągnęło rekordowy poziom i wyniosło ponad 189 mld USD, co oznacza wzrost o prawie 50 mld USD w stosunku okresu sprzed trzech lat. To pokazuje, że optymistyczne poglądy inwestorów zagranicznych wobec chińskiego rynku nie uległy zmianie.

W tym roku przypada 45. rocznica wprowadzenia polityki reform i otwarcia Chin. W sprawozdaniu z prac rządu wskazano, że Chiny będą aktywnie promowały przystąpienie do umów gospodarczych w tym CPTPP oraz podejmą inicjatywę stałego rozszerzania otwarcia instytucjonalnego w oparciu o odpowiednie zasady i standardy.

W procesie modernizacji Chiny będą nadal przynosić światu korzyści dzięki własnemu rozwojowi i dodawać więcej stabilności i pozytywnej energii do pokoju i rozwoju na świecie.