Baidu

Komentarz: Chińskie propozycje dotyczące "kwestii modernizacji"

2023-03-17 16:28:27
Podziel się:

W dniu 15 marca, sekretarz generalny Komitetu Centralnego KPCh i przewodniczący ChRL Xi Jinping wziął udział w Rozmowach na wysokim szczeblu, między Komunistyczną Partią Chin i światowymi partiami politycznymi w Pekinie, podczas których wygłosił przemówienie programowe. Xi systemowo wyjaśnił filozofię Komunistycznej Partii Chin dotyczącą ścieżki realizacji modernizacji i odpowiedział na serię pytań dotyczących tej kwestii. Po raz pierwszy zaprezentował również Globalną Inicjatywę Cywilizacyjną, która oferuje chińskie rozwiązania wspierające proces modernizacji na świecie i promuje postęp ludzkiej cywilizacji.

Xi Jinping przedstawił pięć propozycji dotyczących modernizacji. Po pierwsze należy trzymać się koncepcji według której „ludzie są najważniejsi”, a modernizacja jest prowadzona dla ludzi. Po drugie konieczne jest przestrzeganie zasady niezależności i samostanowienia oraz analizowanie różnorodnych ścieżek realizacji modernizacji. Po trzecie konieczne jest posiadanie prawidłowej i innowacyjnej świadomości, aby zachować ciągłość procesu modernizacji. Po czwarte konieczne jest kultywowanie ducha rozwoju, który przynosi także korzyści innym krajom, zwiększając uniwersalne korzyści z rezultatów płynących z modernizacji. Po piąte należy podejmować wytrwałe wysiłki, aby zapewnić stanowcze przywództwo w procesie realizacji modernizacji. Te wszechstronne i systemowe propozycje wskazują kierunek jakim powinna zmierzać ludzkość w procesie modernizacji.

Podczas Rozmów na wysokim szczeblu, sekretarz generalny KPCh Xi Jinping po raz pierwszy zaproponował Globalną Inicjatywę Cywilizacyjną i zaapelował do wspólnego jej poparcia w celu poszanowania różnorodności światowych cywilizacji, wsparcia wspólnych wartości całej ludzkości, podkreślenia wagi dziedziczenia i innowacji cywilizacji oraz wzmocnienia międzynarodowej wymiany i współpracy kulturalnej. Międzynarodowa opinia publiczna uważa, że Globalna Inicjatywa Cywilizacyjna jest kolejną ważną koncepcją przedstawioną światu przez Chiny, po zaprezentowaniu koncepcji budowy społeczności o wspólnej przyszłości dla ludzkości, Globalnej Inicjatywy Rozwoju i Globalnej Inicjatywy Bezpieczeństwa.

Poprzez zorganizowanie Rozmów na wysokim szczeblu między Komunistyczną Partią Chin a światowymi partiami politycznymi, szczytów Komunistycznej Partii Chin z przywódcami światowych partii politycznych oraz organizowanie Konferencji Dialogu Cywilizacji Azjatyckich i budowę oraz rozwój Inicjatywy "Pasa i Szlaku", Komunistyczna Partia Chin stale wspiera wymianę między różnymi cywilizacjami i wzajemne zrozumienie między ludźmi ze wszystkich krajów na świecie.

Podczas procesu realizacji modernizacji w stylu chińskim, Komunistyczna Partia Chin będzie zaangażowana we wspieranie wysokiej jakości rozwoju, ochronę międzynarodowej uczciwości i sprawiedliwości oraz promowanie wymiany i wzajemnego uczenia się między cywilizacjami.