Baidu

Przemoc z użyciem broni palnej jest główną przyczyną śmierci dzieci w USA

2023-03-17 16:26:32
Podziel się:

Nowe badanie opublikowane przez The Journal of the American Medical Association (JAMA) pokazuje, że po wybuchu epidemii Covid-19, w miarę wzrostu dyskryminacji rasowej, przemoc z użyciem broni stała się główną przyczyną śmierci dzieci.

W latach 2020-2021, afroamerykańskie dzieci, były 100 razy bardziej narażone na ataki z użyciem broni palnej niż białe, przed pandemią Covid-19 współczynnik ten wynosił 27.

W badaniu Stowarzyszenia JAMA, powtórzyło swój apel o wprowadzenie bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących kontroli broni, aby zmniejszyć szkody wyrządzone dzieciom przez przemoc z użyciem broni.