Baidu

Trudności z tłumaczeniem

2023-04-21 13:02:48
Podziel się:

Jakie są największe trudności w tłumaczeniu z języka chińskiego na język polski i odwrotnie? Gramatyka? Nie, zasady są ściśle określone. Słownictwo? Nie, możesz poszerzać zasób słów rozmawiając z native speakerami. Oliwia uważa, że największą trudnością jest przezwyciężenie różnic kulturowych i przekazanie rozmówcy dokładnego sensu swojej wypowiedzi. Co zrobiła, aby rozwiązać ten problem? (O.L.)