Baidu

Modernizacja Chin i współpraca chińsko-polska

2023-04-25 16:37:42
Podziel się:

21 kwietnia w Hotelu Bristol w Warszawie odbyła się konferencja zatytułowana „Modernizacja Chin i współpraca chińsko-polska”, na której przemówienie wygłosił wiceminister Wydziału Łączności z Zagranicą Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin – pan Qian Hongshan.

W konferencji, organizowanej przez Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski, uczestniczył Ambasador ChRL w Polsce – J.E. Sun Linjiang, eksperci, przedstawiciele polskiego rządu i dyplomacji.

Spotkanie otworzył pan Tadeusz Gajewski - prezes Stowarzyszenia Obywatelskiego Dom Polski. Odniósł się do XX Zjazdu KPCh i wyraził uznanie dla osiągnięć Komunistycznej Partii Chin w ciągu stulecia jej istnienia. Powiedział, że działania Domu Polskiego wpisują się w politykę zagraniczną KPCh i wspólnie z Ludowym Stowarzyszeniem Przyjaźni Chin z Zagranicą (CPAFFC) od 1992 roku promują rozwój współpracy polsko-chińskiej.

Wiceminister Qian Hongshan przybliżył uczestnikom konferencji ustalenia XX Zjazdu KPCh, który odbył się w październiku ubiegłego roku. Powiedział, że Zjazd dokonał rewizji i podsumowania osiągnięć KPCh w ciągu ostatnich pięciu lat oraz zmian zachodzących w Chinach w ciągu ostatniej dekady, a XV Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych ponownie wybrało Xi Jinpinga na stanowisko przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej. Jako miernik osiągnięć rozwojowych Chin w nowej erze przytoczył wzrost PKB Chin do przeszło biliona yuanów i przeszło dziesięciu tysięcy dolarów USD w przeliczeniu na mieszkańca. Powiedział też, że produkcja w Chinach wzrosła z 11.3% gospodarki światowej w 2020 roku do 18.5% w 2021 roku.

Wymienił trzy ważne wydarzenia dla KPCh i Chin, tj. setną rocznicę założenia Komunistycznej Partii Chin, wejście w nową erę socjalizmu o chińskiej specyfice, eliminację skrajnego ubóstwa i budowę umiarkowanie zamożnego społeczeństwa.

Powiedział, że KPCh dąży do zjednoczenia obywateli wszystkich narodowości w obrębie silnego i nowoczesnego państwa socjalistycznego oraz promuje ideę wielkiego odrodzenia narodu chińskiego.

Zapewnił, że Chiny będą nadal prowadzić niezależną politykę zagraniczną opartą na pokojowej polityce obrony narodowej i otwartej strategii wzajemnych korzyści, będą aktywnie uczestniczyć w reformie i budowie globalnego systemu zarządzania, niezachwianie stać na straży systemu międzynarodowego, w oparciu o Kartę Narodów Zjednoczonych, promować nowy typ stosunków międzynarodowych i wspólnotę ludzkiego losu. Wspomniał też o planowanej reformie zarządzania partią, podnoszeniu dyscypliny partyjnej i walce z korupcją.

Chiński wiceminister powiedział, że modernizacja w chińskim stylu jest centralnym zadaniem KPCh. Do jej głównych założeń należy równa dystrybucja dóbr w społeczeństwie, a także ochrona środowiska naturalnego. Dodał, że Chiny są gotowe współpracować z resztą świata na rzecz zrównoważonego rozwoju i zapewnienia stabilności w niepewnej sytuacji międzynarodowej.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat Chiny aktywnie promowały inicjatywę budowy „Pasa i Szlaku”, a także współpracę z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Gospodarka Chin rosła w średnim tempie 6.2% rocznie, przyczyniając się do około 30% światowego wzrostu gospodarczego. Chiny doceniają udział Polski w inicjatywach zagranicznych Chin i są otwarte na pogłębianie współpracy polsko-chińskiej.

W marcu br. podczas międzynarodowego spotkania partii politycznych w Pekinie przewodniczący Chin – Xi Jinping przedstawił globalną inicjatywę cywilizacyjną, której celem jest promowanie wzajemnej współpracy i uznania między cywilizacjami oraz poszanowanie innych kultur. W wydarzeniu tym wzięło udział ponda 150 partii i organizacji politycznych z całego świata, w tym z Polski.

Chiny opowiadają się za promowaniem wartości wspólnych dla całej ludzkości, w tym za wolnością, równością, sprawiedliwością i demokracją, a także ochroną dziedzictwa narodowego i rozwojem innowacji. Ponadto, zachęcają do wzmocnienia międzynarodowej wymiany i współpracy humanistycznej, rozwijania globalnej sieć dialogu i współpracy między cywilizacjami.

Począwszy od globalnej inicjatywy rozwoju, przez globalną inicjatywę bezpieczeństwa, po globalną inicjatywę cywilizacyjną, te trzy inicjatywy zaproponowane w ciągu  trzech lat przez Komunistyczną Partię Chin są odpowiedzią Chin na obecne kryzysy na świecie i fundamentem budowy wspólnoty ludzkiego losu.

W podsumowaniu wystąpienia wiceminister Qian Hongshan odwołał się do historii stosunków polsko-chińskich i powiedział, że Polska jest ważnym partnerem Chin w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zapewnił, że KPCh jest gotowa współpracować z partiami i organizacjami politycznymi na zasadach niezależności, równości, wzajemnego szacunku i nieingerencji w sprawy wewnętrzne drugiej strony. Wyraził nadzieję, że Chiny i Polska rozszerzą współpracę w różnych dziedzinach i wspólnie przyczynią się do rozwoju obu państw, narodów i świata.

W dalszej części konferencji głos zabrał wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskiego Dom Polski - prof. Józef Haber. Podziękował za uznanie przez KPCh roli jaką Stowarzyszenie Dom Polski pełni w dyplomacji publicznej. Powiedział, że Chiny jako druga gospodarka świata są strategicznym partnerem Polski. Profesor Haber pozytywnie ocenił też wymianę prowadzoną na odpowiednich szczeblach władz państwowych i pragmatyczne podejście, które stwarza możliwość realizacji interesów obu stron. Za szczególnie ważne obszary współpracy pozarządowej uznał przywiązanie do tradycji, historii i ciągłości państwa, integralności terytorialnej, walki o niepodległość i tożsamość narodową. Zaznaczył, że rząd polski w stosunkach z Chinami kieruje się zasadą jednych Chin, ale nie przekłada się to na wzrost wymiany gospodarczej między Polską a Chinami. Dodał, że polskie społeczeństwo oczekuje większej dynamiki w realizacji nowej polityki otwarcia ze strony chińskiego biznesu. Zauważył też, że inicjatywa „Pasa i Szlaku” nie ogranicza się do wymiany techniczno-gospodarczej i podkreślił konieczność pogłębiania wzajemnego zrozumienia, aby pozbyć się uprzedzeń.

Na koniec, prof. Haber podziękował kierownictwu Ambasady ChRL w Warszawie za pomoc w prezentacji kultury Chin w Polsce. Powiedział, że realizacja trzech globalnych inicjatyw ogłoszonych przez przewodniczącego Chin – Xi Jinpinga nie powiedzie się bez infrastruktury pokoju i bezpieczeństwa, która jest jednym z filarów stosunków polsko-chińskich.


Agnieszka Wu-Skawińska

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use. You can change your cookie settings through your browser.
I agree