Baidu

Komentarz: Wielka Brytania powinna jak najszybciej wznowić dialog i negocjacje z Argentyną oraz jak najszybciej zwrócić Malwiny

2023-07-21 21:14:04
Podziel się:

Niedawno dwie duże organizacje regionalne w Europie i Ameryce Łacińskiej po raz pierwszy poruszyły w swoich wypowiedziach kwestię suwerenności Malwin. UE przyjęła do wiadomości historyczne stanowisko CELAC w sprawie suwerenności Malwin i ponownie potwierdziła swoje zaangażowanie na rzecz celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych. Ponadto, angielska wersja oświadczenia bezpośrednio odnosiła się do argentyńskiej nazwy wyspy „Malwiny”, a brytyjska nazwa „Falklandy” pojawiła się po niej. Argentyna z zadowoleniem przyjęła to ogłoszenie, nazywając je ważnym „zwycięstwem dyplomatycznym”. Wielka Brytania nie była zadowolona i nazywała dobór słów w oświadczeniu „godnym ubolewania”. Według amerykańskiej sieci informacyjnej „Politician”, Wielka Brytania robiła wszystko, co w jej mocy, aby UE nie wspomniała o Malwinach w oświadczeniu, ale ostatecznie wysiłki okazały się nieskuteczne.

Zmiana stanowiska UE, będącej zbiorem rozwiniętych krajów zachodnich,  w kwestii Wysp Malwin nie jest zaskoczeniem. Z jednej strony społeczność międzynarodowa od dawna uważa, że kwestia Malwin jest zasadniczo problemem historycznym kolonializmu. Zmiana nastawienia UE odzwierciedla poszanowanie i ochronę przez społeczność międzynarodową rezolucji ONZ oraz poparcie dla uzasadnionych żądań Argentyny w sprawie negocjowanego rozwiązania kwestii Malwin, co jest ogólną tendencją.

Z drugiej strony, istnieją również względy praktyczne przemawiające za zmianą postawy UE. Szczyt CELAC-UE odbył się osiem lat później i został opisany przez stronę europejską jako okazja do ożywienia relacji dwustronnych. UE ma nadzieję na wzmocnienie współpracy z Ameryką Łacińską w zakresie surowców mineralnych i energii odnawialnej. Chcąc współpracować, bardzo ważne jest, aby zabrać stanowisko w niektórych kwestiach historycznych.

Starzy europejscy sąsiedzi wyrazili swoje poglądy, a Wielka Brytania nie może już dłużej udawać głuchoniemej. 20 czerwca Organizacja Narodów Zjednoczonych zorganizowała publiczne spotkanie w celu rozważenia kwestii Malwin. Specjalny Komitet ds. Dekolonizacji Zgromadzenia Ogólnego ONZ po raz kolejny przyjął rezolucję wzywającą Wielką Brytanię i Argentynę do wznowienia negocjacji w celu pokojowego rozwiązania sporu o suwerenność Malwin.

W obliczu rezolucji ONZ i coraz mocniejszych nacisków ze strony społeczności międzynarodowej, Wielka Brytania powinna jak najszybciej obudzić się z kolonialnego snu, wznowić dialog i negocjacje z Argentyną oraz jak najszybciej zwrócić Malwiny. (I.L.)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use. You can change your cookie settings through your browser.
I agree