Baidu

Chińskie szkoły mierzą się z wyżem demograficznym

2023-09-11 17:19:43
Podziel się:

Sukces chińskiej polityki demograficznej przyczynił się do rekordowej liczby uczniów rozpoczynających w tym roku edukację. W jednej ze szkół w prowincji Shandong otwarto aż 32 klasy pierwsze.

W ostatnich latach Chiny stopniowo liberalizowały swoją politykę populacyjną, zachęcając obywateli do posiadania dwójki, a w niektórych regionach nawet trójki dzieci. Ta zmiana polityki doprowadziła do wzrostu liczby urodzeń, co spowodowało wzrost liczby dzieci w wieku szkolnym.

Dostęp do edukacji na równych zasadach jest jedną z podstaw rozwoju systemu edukacji, ale chińskie ministerstwo edukacji przyznaje, że dostosowanie polityki populacyjnej może prowadzić do niedostatecznej podaży stopni naukowych, a co za tym idzie, braków kadrowych i utrudniać dostęp do szkół.

Aby rozwiązać ten problem i dostosować środki do realnych potrzeb, chińskie ministerstwo edukacji zarządziło badania ankietowe wśród dzieci w wieku szkolnym ze stałej populacji.

Jednym z rozwiązań proponowanych przez ministerstwo edukacji, mającym na celu promocję sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju edukacji jest poprawa systemu rekrutacji. Na etapie obowiązku szkolnego mają zostać zniesione egzaminy, co pozwoli zmniejszyć presję konkurencji i sprzyja zrównoważonemu rozwojowi edukacji.

W przypadku szkół średnich ogólnokształcących chińskie ministerstwo edukacji kładzie nacisk na przestrzeganie naboru regionalnego bez podziałów etnicznych oraz kompleksową ocenę osiągnięć uczniów.

Tian Zuyin - dyrektor Departamentu Edukacji Podstawowej w Ministerstwie Edukacji mówił o działaniach ministerstwa, mających na celu zapewnienie równego dostępu grupom specjalnym, do których zaliczają się dzieci pozostawione bez opieki, dzieci migrantów i dzieci niepełnosprawne. Ministerstwo edukacji podkreśliło też potrzebę wzmocnienia opieki, wsparcia i finansowania edukacji, aby zmniejszyć nierówności edukacyjne.

W obliczu wyzwań edukacyjnych, jakie niesie ze sobą dostosowanie polityki populacyjnej, ministerstwo edukacji podkreśliło konieczność dalszego pogłębiania reformy oświaty.

Dostosowanie polityki demograficznej niesie ze sobą nowe wyzwania w obszarze edukacji, ale daje także szansę na reformę i optymalizację systemu edukacji. 

Agnieszka Wu-Skawińska

 


Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use. You can change your cookie settings through your browser.
I agree