Baidu

Chińskie szkoły mierzą się z wyżem demograficznym

2023-09-11 17:19:44
Podziel się:

Sukces chińskiej polityki demograficznej przyczynił się do rekordowej liczby uczniów rozpoczynających w tym roku edukację. W jednej ze szkół w prowincji Shandong otwarto aż 32 klasy pierwsze.

W ostatnich latach Chiny stopniowo liberalizowały swoją politykę populacyjną, zachęcając obywateli do posiadania dwójki, a w niektórych regionach nawet trójki dzieci. Ta zmiana polityki doprowadziła do wzrostu liczby urodzeń, co spowodowało wzrost liczby dzieci w wieku szkolnym.

Dostęp do edukacji na równych zasadach jest jedną z podstaw rozwoju systemu edukacji, ale chińskie ministerstwo edukacji przyznaje, że dostosowanie polityki populacyjnej może prowadzić do niedostatecznej podaży stopni naukowych, a co za tym idzie, braków kadrowych i utrudniać dostęp do szkół.

Aby rozwiązać ten problem i dostosować środki do realnych potrzeb, chińskie ministerstwo edukacji zarządziło badania ankietowe wśród dzieci w wieku szkolnym ze stałej populacji.

Jednym z rozwiązań proponowanych przez ministerstwo edukacji, mającym na celu promocję sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju edukacji jest poprawa systemu rekrutacji. Na etapie obowiązku szkolnego mają zostać zniesione egzaminy, co pozwoli zmniejszyć presję konkurencji i sprzyja zrównoważonemu rozwojowi edukacji.

W przypadku szkół średnich ogólnokształcących chińskie ministerstwo edukacji kładzie nacisk na przestrzeganie naboru regionalnego bez podziałów etnicznych oraz kompleksową ocenę osiągnięć uczniów.

Tian Zuyin - dyrektor Departamentu Edukacji Podstawowej w Ministerstwie Edukacji mówił o działaniach ministerstwa, mających na celu zapewnienie równego dostępu grupom specjalnym, do których zaliczają się dzieci pozostawione bez opieki, dzieci migrantów i dzieci niepełnosprawne. Ministerstwo edukacji podkreśliło też potrzebę wzmocnienia opieki, wsparcia i finansowania edukacji, aby zmniejszyć nierówności edukacyjne.

W obliczu wyzwań edukacyjnych, jakie niesie ze sobą dostosowanie polityki populacyjnej, ministerstwo edukacji podkreśliło konieczność dalszego pogłębiania reformy oświaty.

Dostosowanie polityki demograficznej niesie ze sobą nowe wyzwania w obszarze edukacji, ale daje także szansę na reformę i optymalizację systemu edukacji. 

Agnieszka Wu-Skawińska