Baidu

Dziesięciolecie Pasa i Szlaku – szanse i wyzwania w biznesowych relacjach polsko-chińskich

2023-10-09 10:43:19
Podziel się:

28 września w Warszawie odbyła się konferencja pt.: „Dziesięciolecie Pasa i Szlaku – szanse i wyzwania w biznesowych relacjach polsko-chińskich”, współorganizowana przez Polsko-Chińską Główną Izbę Gospodarczą, Ambasadę ChRL w Polsce, Krajową Izbę Gospodarczą i organizację Pracodawcy RP.

Konferencję otworzył Hu Xinyuan - prezes Polsko-Chińskiej Głównej Izby Gospodarczej. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że Inicjatywa Pasa i Szlaku, która bazuje na szerokich konsultacjach, wspólnym wkładzie i wzajemnych korzyściach, stwarza możliwości zacieśniania współpracy biznesowej między przedsiębiorcami z Polski i Chin. Podkreślił też wagę transportu kolejowego realizowanego przez China Railway Express. Za największe wyzwanie dla współpracy polsko-chińskiej uznał utrzymanie długoterminowego zaufania i dodał, że od grudnia 2022 roku do SinoCham przystąpiło 20 nowych firm, co dowodzi, że chińskie przedsiębiorstwa mają zaufanie do polskiego rynku.

Marek Kłoczko – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej nawiązał do wieloletnich, pozytywnych relacji polsko-chińskich. Powiedział, że Krajowa Izba Gospodarcza uczestniczy w Inicjatywie Pasa i Szlaku i od dziesięciu lat jest formalnym członkiem Stowarzyszenia Izb Pasa i Szlaku. Wyraził przekonanie, że uczestnictwo w tej inicjatywie tworzy ogromne szanse gospodarcze dla Polski i daje dostęp do rynków Azji Centralnej. Dodał, że każda współpraca gospodarcza rodzi ryzyka, polityczne, biznesowe, finansowe, ale bez ryzyka nie ma biznesu, czym nawiązał do wypowiedzi Hu Xinyuan i rozpatrywania deficytu w handlu zagranicznym Polski z Chinami w szerszej perspektywie.

Wiceprezes Zarządu Pracodawcy RP – Jacek Cieplak przedstawił rozwój stosunków polsko-chińskich w ujęciu historycznym. Z uznaniem wypowiadał się o potencjale rozwojowym i innowacjach Chin oraz zaletach inwestycyjnych, geopolitycznych i kapitale ludzkim Polski. Podkreślił, że strategiczne partnerstwo polsko-chińskie przynosi wymierne korzyści  przedsiębiorcom z obu krajów, a także stanowi stabilne fundamenty dla rozwijania współpracy w przyszłości.

Ambasador Chińskiej Republik Ludowej w Polsce – Sun Linjiang powiedział, że Polska była jednym z pierwszych krajów, które przystąpiły do Inicjatywy Pasa i Szlaku i jest najważniejszym partnerem Chin w Europie Środkowo-Wschodniej. Przez dziesięć lat, w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku, Chiny nawiązały współpracę z 52 krajami i 32 organizacjami międzynarodowymi. W latach 2013-2022 wymiana handlowa i inwestycje niefinansowe w ramach tej inicjatywy wzrosły o 8,6% i 5,3%, a łączna suma inwestycji przekroczyła 270 mld USD. W tym samym czasie obroty handlowe między Polską a Chinami zwiększyły się o 233%. Ambasador powiedział, że Chiny postrzegają protekcjonizm gospodarczy jako największe zagrożenie dla rozwoju światowego handlu i zachęcają do prowadzenia niezależnej polityki gospodarczej i wspólnego rozwijania gospodarek poszczególnych krajów. Apelował o wzmocnienie komunikacji na szczeblu rządowym, realizację postanowień przywódców Polski i Chin, zwiększenie częstotliwości kontaktów na najwyższym szczeblu i prowadzenie strategicznego dialogu międzyrządowego, a także zwiększenie wzajemnych inwestycji zagranicznych i potencjału w dziedzinie gospodarki cyfrowej.

Dyskusję w drugiej części konferencji rozpoczął Xu Xiaofeng – Radca-Minister ds. Handlu w Ambasadzie ChRL w Polsce. Przytoczył dane gospodarcze na potwierdzenie dynamiki rozwoju w stosunkach polsko-chińskich, odniósł się do rosnącego zainteresowania chińskich firm inwestycjami zagranicznymi i wskazał na potencjał współpracy między Polską a Chinami. Zachęcał też polskich przedsiębiorców do podejmowania aktywności gospodarczej i inwestycyjnej na rynku chińskim.

Uczestnicy debaty rozmawiali o konieczności utrzymania otwartości w relacjach, podkreślali wspólne interesy gospodarcze i biznesowe Polski i Chin oraz potrzebę wprowadzania ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wskazywali też na odpowiedni moment do rozwoju relacji polsko-chińskich, podyktowany wzrostem zainteresowania w nawiązywaniu wzajemnych kontaktów. Z drugiej strony, prelegenci zwracali uwagę na brak świadomości i zrozumienia Chin wśród polskich elit politycznych, a potrzebę poznania kultury i obyczajów wymieniano jako jeden z głównych elementów sprzyjający odnoszeniu sukcesów na chińskim rynku.


Agnieszka Wu-Skawińska

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use. You can change your cookie settings through your browser.
I agree