Baidu

Refleksja nad sprawozdaniem z pracy rządu i celami rozwoju Chin na 2024 rok

2024-03-06 15:14:02
Podziel się:

5 marca w Pekinie rozpoczęła się druga sesja Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIV kadencji – najwyższego organu państwowego w Chińskiej Republice Ludowej.

Podczas otwarcia, w Wielkiej Sali Ludowej w Pekinie, premier Li Qiang przedstawił sprawozdanie z pracy rządu, kładąc nacisk na rozwój gospodarczy Chin.

Według raportu, PKB Chin w 2023 roku przekroczył 126 bln juanów, plasując je w czołówce największych gospodarek świata. W miastach powstało 12,44 mln nowych miejsc pracy, wskaźnik bezrobocia w miastach wyniósł średnio 5,2%, a wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł o 0,2 proc.

Wśród głównych celów rozwoju w 2024 roku Li Qiang wymienił wzrost gospodarczy na poziomie około 5%, zapewnienie ponad 12 milionów nowych miejsc pracy w miastach, wzrost konsumpcji o około 3%, utrzymanie wysokiej produkcji zbóż i redukcję zużycia energii.

W sprawozdaniu z pracy rządu Li Qiang zwrócił uwagę na konieczność prowadzenia proaktywnej polityki budżetowej, transformacji modelu rozwoju, ograniczenia nadwyżki mocy produkcyjnych w przemyśle, łagodzenia zagrożeń dla sektora nieruchomości i kontroli wydatków samorządów lokalnych. Zauważył, że przedsiębiorstwa państwowe, prywatne i z kapitałem zagranicznym stanowią siłę napędową modernizacji. Ponadto, zapowiedział podjęcie wysiłków na rzecz promocji jednolitej instytucjonalnej zasady ochrony praw własności, dostępu do rynku, uczciwej konkurencji i udzielania kredytu zaufania społecznego, a także unifikację rynku.

Premier Chin pozytywnie ustosunkował się do współpracy zagranicznej, otwarcia instytucjonalnego i adaptacji do międzynarodowych zasad gospodarczych i handlowych. Podkreślił potrzebę promocji handlu zagranicznego, przyciągania  inwestycji zagranicznych, współpracy w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku, pogłębienia wielostronnej, dwustronnej i regionalnej współpracy gospodarczej oraz zawierania umów o wolnym handlu.

Li Qiang podkreślił, że Chiny będą podążać ścieżką pokojowego rozwoju, opowiadać się za wielobiegunowością świata i globalizacją gospodarczą, a także promować budowę nowego typu stosunków międzynarodowych, reformę globalnego systemu zarządzania i wspólnych wartości całej ludzkości w ramach Globalnej Inicjatywy Rozwoju, Globalnej Inicjatywy Bezpieczeństwa i Globalnej Inicjatywy Cywilizacyjnej. (A.Z.)

Autor: Agnieszka Wu-Skawińska

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use. You can change your cookie settings through your browser.
I agree