Komentarz: Amerykański rasizm to „ciemna siła” zagrażająca demokracji

2022-07-07 16:04:42
Podziel się:

Niedawno młody Afroamerykanin Jayland Walker został zastrzelony przez 8 policjantów ponad 90 strzałami. To jest kolejna tragiczna interwencja amerykańskiej policji wobec mniejszości etnicznych podczas brutalnego egzekwowania prawa.

Według danych statystycznych, od 2020 r. do dzisiaj podczas egzekwowania prawa przez policję w Stanach Zjednoczonych, zginęło prawie 2600 osób, z czego Afroamerykanie stanowią ponad 22% z nich, znacznie przekraczając proporcję tej mniejszości wynoszącą 13,4%, w populacji amerykańskiego społeczeństwa.

Zła sytuacja i tragiczne doświadczenia mniejszości etnicznych, takich jak Afroamerykanie w Stanach Zjednoczonych, są wynikiem nasilenia się systemowej i powszechnej dyskryminacji rasowej, która wywołana jest przez „białą supremację” i „krąg substytucji rasowej” w Stanach Zjednoczonych.

Sekretarz generalny ONZ António Guterres zwrócił uwagę podczas tegorocznego Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową, że rasizm jest „ciemną siłą”, która zagraża wartościom demokracji, stabilności i pokoju. Jako państwo-sygnatariusz Międzynarodowej Konwencji ONZ w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej, Stany Zjednoczone nie były w stanie podjąć skutecznych środków w celu zmiany systemowej dyskryminacji rasowej i poważnie naruszyły swoje zobowiązania wynikające z tej konwencji. Ta „czarna siła” jest największym zagrożeniem dla wartości demokracji, stabilności i pokoju.

Ranking