Baidu
Przemówienie Xi Jinpinga na zamknięciu pierwszej sesji OZPL XIV kadencji

Xi Jinping stwierdził: zaufanie obywateli jest największą siłą napędową mojego postępu i na moich barkach spoczywa wielka odpowiedzialność. Będę wiernie wypełniał obowiązki powierzone mi przez Konstytucję, przyjmę potrzeby państwa jako moją misję i interesy narodu jako kryterium. Zobowiązuję się skrupulatnie wypełniać swoje obowiązki, poświęcę się całym sercem i nigdy nie zawiodę wielkiego zaufania wszystkich deputowanych i obywateli ze wszystkich grup etnicznych w całym kraju.

Xi Jinping o podjęciu wysiłków na rzecz podniesienia chińskich systemów strategicznych

Przewodniczący Chin Xi Jinping podkreślił 8 marca, podczas plenarnego posiedzenia delegatów Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej i Sił Zbrojnych Policji, w czasie pierwszej sesji OZPL XIV kadencji, że konsolidacja i poprawa zintegrowanego narodowego systemu strategicznego i jego zdolności strategicznych dokonywana jest przez Komitet Centralny Partii w celu adaptacji tego systemu do nowych sytuacji, nowych zadań i nowych wymagań, stojących przed silnym krajem i silną armią oraz skupienia się na ulepszeniu koordynacji, rozwoju i bezpieczeństwa oraz budowy i wzmocnienia systemu obrony narodowej.

Zagraniczni przywódcy pogratulowali Xi Jinpingowi wyboru na przewodniczącego ChRL

Niektórzy przywódcy państw i szefowie organizacji międzynarodowych, telefonicznie i listownie, złożyli gorące gratulacje Xi Jinpingowi z okazji jego wyboru na stanowisko przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej.

Opublikowano "Przemówienie Xi Jinpinga na pierwszej sesji OZPL XIV kadencji”

"Przemówienie na pierwszej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIV kadencji" Xi Jinpinga - sekretarza generalnego Komitetu Centralnego KPCh, przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej i przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej zostało opublikowane przez Wydawnictwo Ludowe. Książki są dystrybuowane w całych Chinach.

Zagraniczni przywódcy składają serdeczne gratulacje Xi Jinpingowi z okazji wyboru na stanowisko przewodniczącego ChRL

W dniu 10 marca, Xi Jinping został wybrany na stanowisko przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej. Z tej okazji przywódcy niektórych krajów, wysłali do Xi Jinpinga depesze lub listy, w których złożyli mu serdeczne gratulacje.

Premier Chin: Chiny i Stany Zjednoczone powinny współpracować, a współpraca chińsko-amerykańska ma szerokie perspektywy rozwoju

Li Qiang powiedział, że w ostatnich latach niektórzy ludzie w Stanach Zjednoczonych zachęcają do "oddzielania się od Chin". Te nawoływania bywają głośne, ale nie wiem, ile osób tak naprawdę może odnieść dzięki nim korzyści.

Przemówienie Xi Jinpinga na zamknięciu pierwszej sesji OZPL XIV kadencji

Xi Jinping stwierdził: zaufanie obywateli jest największą siłą napędową mojego postępu i na moich barkach spoczywa wielka odpowiedzialność. Będę wiernie wypełniał obowiązki powierzone mi przez Konstytucję, przyjmę potrzeby państwa jako moją misję i interesy narodu jako kryterium. Zobowiązuję się skrupulatnie wypełniać swoje obowiązki, poświęcę się całym sercem i nigdy nie zawiodę wielkiego zaufania wszystkich deputowanych i obywateli ze wszystkich grup etnicznych w całym kraju.

Premier Chin: Dalsze promowanie wymiany i współpracy między obu brzegami Cieśniny Tajwańskiej

Rodacy po obu stronach Cieśniny Tajwańskiej są jedną rodziną. Będziemy nadal promować wymianę oraz współpracę gospodarczą i kulturalną między obu brzegami Cieśniny, w oparciu o zasadę Jednych Chin i "Porozumienie z 1992 roku" i mamy nadzieję, że więcej tajwańskich rodaków i tajwańskich przedsiębiorstw przybędzie na kontynent - powiedział na konferencji prasowej premier Chin Li Qiang.

Premier Chin: Środowisko rozwoju prywatnego biznesu w Chinach będzie coraz lepsze

W kwestii rozwoju firm prywatnych zasady i polityka KC Partii zawsze były bardzo jasne, środowisko rozwoju prywatnego biznesu będzie coraz lepsze, a przestrzeń rozwojowa będzie coraz większa, podkreślił chiński premier Li Qiang.

Premier Chin: Rola i znaczenie Hongkongu i Makau będą wzmacniane, a nie osłabiane

„Wierzę, że z silnym wsparciem i instytucjonalną gwarancją ojczyzny oraz polityki "jeden kraj, dwa systemy", rola i pozycja Hongkongu i Makau będą tylko wzmacniane, a nie osłabiane, a przyszłość Hongkongu i Makau z pewnością będzie jeszcze lepsza” - powiedział premier Chin Li Qiang.

Premier Chin: Osiągnięcie planowanego około 5 % wzrostu PKB wymaga podwojenia wysiłków

Premier Chin Li Qiang powiedział 13 marca, że oczekiwany w tym roku wzrost gospodarczy Chin, po wszechstronnym rozważeniu różnych czynników, ustalono na poziomie około 5 %. Ogólna wielkość gospodarki Chin jest ogromna i przekracza 120 bilionów juanów, przy tym pojawia się wiele nowych wyzwań. Przy tak wysokiej podstawie osiągnięcie celu wzrostu na poziomie około 5 % może nie być łatwe i musimy pracować ciężej.