Baidu

Xi Jinping o podjęciu wysiłków na rzecz podniesienia chińskich systemów strategicznych

2023-03-08 20:32:57
Podziel się:

Przewodniczący Chin Xi Jinping podkreślił 8 marca, podczas plenarnego posiedzenia delegatów Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej i Sił Zbrojnych Policji, w czasie pierwszej sesji OZPL XIV kadencji, że konsolidacja i poprawa zintegrowanego narodowego systemu strategicznego i jego  zdolności strategicznych dokonywana jest przez Komitet Centralny Partii w celu adaptacji tego systemu do nowych sytuacji, nowych zadań i nowych wymagań, stojących przed silnym krajem i silną armią oraz skupienia się na ulepszeniu koordynacji, rozwoju i bezpieczeństwa oraz budowy i wzmocnienia systemu obrony narodowej. Właściwa realizacja tego planu ma ogromne znaczenie dla kompleksowej budowy nowoczesnego państwa socjalistycznego, wszechstronnego wsparcia  wielkiego odrodzenia narodu chińskiego, realizacji celu stulecia od założenia ChAL-W i przyspieszenia przebudowy chińskiej armii w armię światowej klasy. Konieczne jest ujednolicenie zrozumienia ideologicznego, wzmocnienie odpowiedzialności za prowadzoną misję, zwrócenie szczególnej uwagi na realizację działań i dążenie do stworzenia nowego krajowego zintegrowanego  systemu strategicznego i rozbudowy jego potencjału.

Xi Jinping wskazał, że kluczem do konsolidacji i poprawy zintegrowanego krajowego systemu strategicznego i jego zdolności jest nacisk na integrację i maksymalizacja narodowych zdolności strategicznych. Aby skonsolidować i ulepszyć zintegrowany krajowy system strategiczny i jego zdolności, konieczne jest nadanie impulsu reformom i innowacjom.

Xi Jinping zwrócił uwagę, że konieczne jest skonsolidowanie i rozwój jedności pomiędzy wojskiem i rządem oraz pomiędzy wojskiem i sferą cywilną w Nowej Erze, stworzenie silnej pozytywnej atmosfery w społeczeństwie wokół obrony narodowej, budowa systemu obrony narodowej oraz ochrony państwa, co pomoże zebrać ogromne siły w celu konsolidacji i poprawy zintegrowanego narodowego systemu strategicznego i jego zdolności oraz będzie wspierać silny kraj i silną armię. 

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use. You can change your cookie settings through your browser.
I agree