III Plenum KC KPCh - szansa na wzmocnienie drugiej gospodarki świata
2013-11-08 17:22:30 CRI
Wśród kluczowych problemów, z jakimi zmierzyć się przyjdzie uczestnikom rozpoczynającego się jutro III Plenum KC KPCh XVIII kadencji, na czołowe miejsce wysuwają się kwestie gospodarcze. Najwyższe gremium decyzyjne Komunistycznej Partii Chin będzie musiało m.in. znaleźć sposoby na połączenie ilości z jakością czy wydajności ze sprawiedliwością w drugiej co do wielkości gospodarce świata.

W latach 1979-2012, a więc w okresie realizacji polityki reform i otwarcia, udział Chin w światowym PKB wzrósł z 1,8% do 11,5%. Na początku tego okresu stosunek potencjałów gospodarczych Chin i Stanów Zjednoczonych wynosił 1:13, a dziś dysproporcja ta skurczyła się do 1:2. Obroty handlowe Chin z zagranicą wzrosły od 1979 roku 175-krotnie, a ich udział w globalnym handlu skoczył z 1% do 10%. Te dramatyczne zmiany pokazują, jak wielki potencjał drzemie we wschodzącym mocarstwie.

Od mniej więcej pół roku nowe pokolenie chińskich przywódców prezentuje swoją wizję polityki społeczno-gospodarczej. Istotne miejsce zajmuje w niej rozwiązanie problemu niezrównoważonego i nieskoordynowanego rozwoju, jak również podniesienia jego jakości. Chińska gospodarka wymaga strukturalnych przekształceń, a obywatele Chin silniejszych zabezpieczeń odpowiednich warunków bytowych - powiadają nowi przywódcy, dokładając do swojego pakietu reformatorskiego jeszcze podniesienie jakości procesu urbanizacji.

Jak wynika z obserwacji przedstawiciela Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Chinach Murtazy Syeda, część reform jest już w toku. Wymienia wśród nich zmianę funkcji administracji publicznej, redukowanie nadwyżek mocy produkcyjnych i urynkowienie sektora finansowego. Syed oczekuje dalszego potwierdzenia i uszczegółowienia tych i innych planów reformatorskich podczas III Plenum.

Były amerykański sekretarz skarbu Henry Paulson jest z kolei przekonany, że decyzje III Plenum na długo popchną chińską gospodarkę w dobrym kierunku. Były szef banku inwestycyjnego Goldam Sachs do najistotniejszych, realizowanych już reform zalicza: wzmacnianie roli rynku, tworzenie większych możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw, bardziej efektywną alokację zasobów, jak też równoważenie relacji między konsumpcją a inwestycjami.

Premier Chin Li Keqiang, wypowiadając się ostatnio o reformach, podkreślił konieczność znalezienia "złotego środka" między tym, co niezbędne, a tym, co możliwe, a także między transformacją modelu wzrostu a utrzymaniem jego rozsądnego tempa.
Chińska gospodarka przestawia się aktualnie z "ilości" na "jakość". Jest to zatem okres optymalizacji jej struktury, wzmacniania potencjału innowacyjnego, podnoszenia efektywności mechanizmów rynkowych i budowy solidnego systemu zabezpieczenia społecznego. Te wszystkie kwestie będą niewątpliwie omawiane podczas obrad III Plenum Komitetu Centralnego KPCh, które rozpoczyna się już jutro w Pekinie.
Komentarze
Polecamy
China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China