Trwały rozwój gospodarki chińskiej na drodze transformacji strukturalnej
2014-06-09 15:59:28 CRI
Rok 2014 uznawany jest za początkowy rok wszechstronnego pogłębienia reform w Chinach. Gospodarka chińska, która znajduje się w procesie transformacji strukturalnej napotyka różne trudności powodujące obniżenie tempa rozwoju, jak np. stopniowe wycofywanie się z polityki stymulacji rozwoju gospodarki, słabszy popyt na rynku zewnętrznym, oraz nieracjonalna i nieskoordynowana struktura gospodarcza kraju. Uwzględniając zwolnienie tempa rozwoju gospodarki, ekomomiści są zdania, że stosunkowo niskie tempo rozwoju gospodarki sprzyja uregulowaniu struktury gospodarczej, podobnie jak wysokoprężny samochód na zakrętach zwalnia tempo jazdy zapobiegając poważniejszym skutkom. W takiej sytuacji władze domagają się aktywnego uregulowania struktury gospodarczej pod warunkiem stabilnego wzrostu w celu zapewnienia pomyślnego i zrównoważonego rozwoju gospodarki.

Ekonomista Banku Chińskiego Cao Yuanzheng uważa, że obecnie gospodarka chińska wchodzi w nowy etap rozwoju: "Istnieje wielka różnica między nowym i starym etapem rozwoju. W nowym etapie przyspiesza się tempo regulowania struktury, najwidoczniejszym tego znakiem jest to, że struktura przemysłowa Chin, która uzależniona była głównie od przemysłu maszynowego, zaczyna zmieniać się w zrównoważony rozwój przemysłu, rolnictwa i usług. Szczególnie branża usługowa ulega szybkiemu rozwojowi, a zmiany, które przyniosło uregulowanie tej struktury nie były widziane nigdy w przeszłości."

Z raportu opublikowanego 16 kwietnia przez Chiński Państwowy Urząd Statystyczny o ruchu gospodarki narodowej wynika, że w pierwszym kwartale bieżącego roku PKB wzrósł o 7,4%, obniżając się o 0,3% w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. W związku z tym, że wskaźnik obniżenie tempa wzrostu gospodarki był lepszy niż przewidywany, aktywnie zareagował rynek - tego samego dnia notowania giełdowe w rejonach Azji i Pacyfiku wzrosły. Rzecznik prasowy Państwowego Urzędu Statystycznego Sheng Laiyun zaznaczył: " Cel wzrostu PKB został ustalony w granicach 7,5%. Chiński wzrost o 7,4% to wysokie tempo rozwoju w skali świata."

Omawiając wzrost gospodarki w tempie 7,4% w pierwszym kwartale bieżącego roku wicedyrektor Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Fudan Sun Lijian ocenia, że wskaźnik ten jest trochę niższy od planowanego celu 7,5%, co odzwierciedla to, że Chiny znajdują się w kluczowym okresie zmiany struktury. "To oznacza, że w Chinach toczy się w dalszym ciągu regulacja struktury gospodarczej, a gospodarka znajduje się w sytuacji nadmiaru możliwości produkcyjnych i ukierunkowania produkcji stosownie do potrzeb konsumentów. Ten nadmiar możliwości produkcyjnych wpływa ujemnie na intencję inwestycji, wpływa bezpośrednio na wyniki produkcji różnych branż, a z punktu widzenia makroekonomicznego, nadmiar możliwości produkcyjnych powoduje obniżenie tempa wzrostu gospodarki. Jak tylko dostrzegamy, że inwestycja powraca na rynek, to oznacza, że zbędne jest podjęcie polityki wsparcia wzrostu gospodarki w pierwszym kwartale. Moim zdaniem, kontrola makroekonomiczna powinna zachować stabilność ze względu na osiągnięte dziś dane statystyczne, żeby problem nadmiaru możliwości produkcyjnych został rozwiązany na zasadzie naturalnego doboru. Jak tylko możliwości produkcyjne w Chinach będą rozwijać się w kierunku właściwym, w przyszłości gospodarka chińska będzie nadal utrzymywać wysoki i zrównoważony rozwój w racjonalnym tempie".

Wzrost gospodarki nie tylko zależy od tempa, ale bardziej od jakości, wskaźnika zatrudnienia i dochodów mieszkańców - to reprezentuje jakość wzrostu. W pierwszym kwartale bieżącego roku w miastach i miasteczkach Chin nowo zatrudniono 3 miliony 440 tys. osób. Liczba ta zwiększyła się o 40 tys. w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku, a liczba mieszkańców pracujących w ciągu ponad 6 miesięcy zwiększyła się o 2 miliony 880 tys. czyli o 1,7%, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Opodatkowane dochody przeciętne na osobę wyniosły 5 tys. 562 juanów, uwzględniając wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych liczba ta wzrosła praktycznie o 8,6%.

Sheng Laiyun zaznaczył:" W pierwszym kwartale bieżącego roku ruch gospodarczy uświetnia postęp osiągnięty w zmianie struktury i eskalacji gospodarczej kraju."

W pierwszym kwartale bieżącego roku przodowała nadal branża usługowa, która rosła w tempie 7,8%, wskaźnik ten jest o 0,5% wyższy od wzrostu branży przemysłowej. Udział dodanej wartości branży usługowej w PKB zwiększył się o 1,1% w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku, wynosząc 49%. W pierwszym kwartale tego roku bodziec do wzrostu gospodarki ulegał zmianie, trochę zwolnione zostało tempo wzrostu eksportu i inwestycji, jednak ogólna suma detalicznej sprzedaży towarów konsumpcyjnych zachowała wzrost o 12%, dzięki czemu wkład konsumpcji do wzrostu gospodarki ulegał podnoszeniu.

Obecna eskalacja struktury konsumpcyjnej i potencjał konsumpcji znajdują się na ważnym etapie, transformacja gospodarki polega głównie na tym, żeby rozwój gospodarki pobudzały konsumpcja i kreatywna inicjatywa zamiast inwestycji i eksportu - model rozwoju Chin ulega regulacji.

Meng Zhuo jest osobą odpowiedzialną za proeksportowy zakład odzieżowy, który w zeszłym roku napotkał trudności: " W tym samym okresie zeszłego roku nasz zakład wykonał około 500 tys. sztuk odzieży, jednak w bieżącym roku liczba zamówień zmniejszyła się o 20, 30%, a z powodu ceny wielu klientów zaprzestało zamawiania."

Z powodu kłopotów gospodarki światowej widocznie zmniejszyła się też liczba zamówień z przedsiębiorstw handlu zagranicznego. Po przejściu globalnego kryzysu finansowego wielu przedsiębiorców zwraca więc większą uwagę na rynek krajowy. Gao Fengchang jest jeden z nich: "Obecnie nasze przedsiębiorstwo idzie dwoma drogami - zajmuje się w dalszym ciągu rynkiem zagranicznym, zwracając jednocześnie uwagę na rynek krajowy, ponieważ nasz rynek jest również wielki." Niektóre przedsiębiorstwa proeksportowe wyszły więc z trudnej sytuacji za pośrednictwem sprzedaży towarów eksportowych na rynku krajowym.

Przedsiębiorstwa małe i średnie stanowią ważną siłę rozwoju gospodarki narodowej i społeczeństwa Chin. Z danych statystycznych wynika, że w Chinach małe i średnie fimy wytwarzają ok. 60% PKB, płacą 50% ogólnej sumy podatków i zapewniają 80% miejsc pracy.

Prezes zarządu i dyrektor naczelny amerykańskiej firmy C. V. STARR & Co., Maurice Greenberg uważa, że pobudzenie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oznacza wsparcie chińskiego rynku konsumpcyjnego oraz pobudzenie zmiany struktury gospodarki chińskiej i znalezienie nowych punktów trwałego rozwoju gosodarki.

Z danych opublikowanych przez Chiński Bank Centralny wynika, że w pierwszym kwartale i w marcu bieżącego roku poziom kredytowania w RMB znacznie się podniósł, zbliżając się do najwyższego poziomu historycznego. W pierwszym kwartale suma kredytów wyniosła 3 biliony 10 miliardów juanów, zwiększając się o 250 miliardów juanów w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku; w marcu suma kredytu przekroczyła bilion juanów. Z punktu widzenia na kierunek i strukturę kredytu, poziom kredytu w zachodniej i środkowej części Chin podnosił się szybciej niż we wschodniej części, a poziom kredytów dla małych przedsiębiorstw podnosił się również w szybkim tempie.

Kierownik Departamentu Kontroli i Statystyki Chińskiego Banku Ludowego Sheng Songcheng zaznaczył:" Tempo kredytowania przez małe przedsiębiorstwa przekroczyło średnie i wielkie przedsiębiorstwa, a suma kredytowania przez małe przedsiębiorstwa stanowi 30% ogólnej sumy kredytowania przez przedsiębiorstwa. To stanowi pozytywne osiągnięcie w ostatnich latach."

Chiny znajdują się w kluczowym okresie transformacji gospodarczej, w którym ukierunkowanie produkcji stosownie do potrzeb konsumentów i zmiana struktury gospodarczej łatwo powodują obniżenie tempa wzrostu gospodarki w krótkim czasie - to jest tzw. okres zmiany biegu rozwoju, który może sprzyjać powołaniu mocniejszej podstawy dalszego pomyślnego rozwoju gospodarki. Amerykański ekonomista, były minister finansów i były rektor Uniwersytetu Harvard Larry Summers podsumował, że im więcej kości rozbijesz podczas kryzysu, tym lepszy stan zdrowia odzyskasz po rehabilitacji. Z tego sprawę zdaje sobie rząd chiński - niedawno na II posiedzeniu Ogólnokrajowego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XII kadencji premier Chin Li Keqing ogłosił:" W 2014 roku nasz kraj znajduje się nadal w skomplikowanej sytuacji, istnieją jednocześnie korzystne i niekorzystne warunki. Są nadal dość niestabilne i niejasne czynniki do ożywienia gospodarki światowej, a korygowanie polityki kontroli makroekonomicznej w niektórych krajach powoduje czynniki zmienne. Nowowschodzące gospodarki stoją w obliczu nowych trudności i wyzwań, a struktura globalnej gospodarki ulega dogłębnemu skorygowaniu i zaostrza się konkurencja na rynku międzynarodowym. Główne warunki wspierające rozwój gospodarki chińskiej ulegają głębokiej zmianie, uwydatniają się sprzeczności głębsze, gospodarka chińska cierpi na przejściowy ból zmiany struktury i tempa wzrostu, znajdując się w kluczowym momencie do pokonania trudności. Jednocześnie należy wiedzieć, że nasz kraj stoi w obliczu ważnej szansy strategicznego rozwoju, rozwija się w dalszym ciągu proces industralizacji i urbanizacji oraz istnieje wielka szansa rozwoju gospodarki regionalnej, także mamy podstawę i warunki do zachowania wzrostu gospodarki w średnim i wysokim tempie w przyszłym okresie. Musimy jednak ostrożnie odnosić się do perspektywicznego rozwoju, rozwijając dobre strony i unikając szkodliwych czynników, by opanować prymat rozwoju gospodarki."

Zobacz także
Komentarze
Polecamy
China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China