Baidu

Chińczycy docierali do wielu miejsc, do których nigdy wcześniej nie dotarli w celu poszukania źródeł wody

2022-08-17 16:57:41
Podziel się:

 

Przewodniczący Chin Xi Jinping zawsze dba o kwestię zaopatrzenia w wodę wsi i stwierdził, że „ludność wiejska musi mieć zapewnioną wodę pitną, a problem braku dostępu do wody pitnej nie powinien występować w umiarkowanym zamożnym społeczeństwie”.

Od XVIII Zjazdu KPCh w całych Chinach wdrożono dziesiątki tysięcy projektów w ramach zabezpieczenia wody pitnej na wsi. Sieć rurociągów biegnąca przez góry  świadczą o determinacji i woli, aby wszyscy mieszkańcy wsi mogli pić bezpieczną i czystą wodę.

Aby rozwiązać problem bezpieczeństwa wody pitnej na wszystkich obszarach wiejskich, w ciągu ostatnich dziesięciu lat Chińczycy docierali do wielu odległych obszarów i w wysokie góry, do których nigdy wcześniej nie docierali, szukając źródeł wody i budując kanały przepływowe.

Obecnie w Chinach istnieje ponad 500 000 scentralizowanych projektów zaopatrzenia w wodę obszarów wiejskich. W ciągu ostatnich dziesięciu lat na niegdyś jałowych i suchych terenach wzniesiono fabryki uzdatniające wodę i zbiorniki wodne, wszędzie istnieją wodociągi, co spowodowało historyczną zmianę w sposobie korzystania z wody na wsi, a problem bezpieczeństwa wody pitnej na ubogich chińskich terenach wiejskich został w pełni rozwiązany. Obecnie wskaźnik nasycenia wodą płynącą w wodociągach na terenach wiejskich osiągnął 84%, dostarczając czystą i higieniczną wodę pitną setkom milionów rolników, a także dostarcza stałego impulsu dla rewitalizacji obszarów wiejskich.