Baidu

Szybsze i głębsze połączenie między Chinami a światem

2022-08-19 20:59:21
Podziel się:

Od XVIII Zjazdu Komunistycznej Partii Chin, Chiny obejmują świat z bezprecedensową szybkością, promując tworzenie nowego wzorca otwierania się we wszystkich kierunkach i we wszystkich dziedzinach oraz zwracają globalizację gospodarczą w kierunku większej otwartości, inkluzywności, zrównoważenia i korzyści dla wszystkich.

W ostatniej dekadzie Chiny z większą siłą i głębią promowały otwarcie instytucjonalne na wysokim szczeblu. Strefy pilotażowe wolnego handlu, od 1 do 21, wniosły 17,3% udziału w imporcie i eksporcie kraju, a wchłonięty kapitał zagraniczny stanowił 18,5% całości.

Według raportu „Doing Business Report”, publikowanego co roku przez Bank Światowy, w 2020 r. Chiny znalazły się na 31miejscu w światowym rankingu środowiska biznesowego, notując wzrost o 59 miejsc w porównaniu z  90. pozycją w 2015 r. Bank Światowy ocenia to jako bezprecedensowe osiągnięcie.