Baidu

MSZ Chin: Stany Zjednoczone nie są uprawnione do wypowiadania się w ramach Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza

2022-09-04 19:18:56
Podziel się:

1 września 2022 r., podczas międzynarodowego seminarium z okazji 40. rocznicy otwarcia Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS), wiceminister spraw zagranicznych Xie Feng powiedział w rozmowie z mediami, że już w trakcie negocjacji Konwencji USA ignorowały obawy krajów rozwijających się, uparcie sprzeciwiając się temu, by międzynarodowe dno morskie i jego zasoby należały do wspólnego dziedzictwa ludzkości i stwarzały przeszkody dla wprowadzenia Konwencji.

Xie Feng zwrócił uwagę, że prawdziwym celem tak zwanej operacji „wolności żeglugi” było bojkotowanie wyłącznej strefy ekonomicznej i innych systemów Konwencji, utrzymanie hegemonii morskiej USA oraz umożliwienie amerykańskim statkom i samolotom szerzenia dzikiej hegemonii na oceanie. W ostatnich latach Stany Zjednoczone jako pierwsze składały skargi i często kwestionowały roszczenia morskie innych krajów pod przykrywką „wolności żeglugi”, która nie ma podstaw w prawie międzynarodowym, w tym w prawie morze. Stanowisko Chin dotyczące Morza Południowochińskiego ma podstawy historyczne i prawne. Nie było problemu ze swobodą żeglugi na Morzu Południowochińskim w przeszłości ani obecnie i nie będzie problemów w przyszłości.