Baidu

Spotkanie Xi Jinpinga z prezydentem Rosji Władimirem Putinem

2022-09-15 21:12:36
Podziel się:

Po południu 15 września czasu lokalnego, przewodniczący Chin Xi Jinping spotkał się w Samarkandzie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Przywódcy obu krajów wymienili poglądy na temat stosunków chińsko-rosyjskich oraz kwestii międzynarodowych i regionalnych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Xi Jinping zwrócił uwagę, że od tego roku Chiny i Rosja utrzymują skuteczną strategiczną komunikację. Współpraca między obydwoma krajami w różnych dziedzinach stale się rozwija, działania w ramach „Roku wymiany sportowej” są prowadzone w sposób planowy, ożywiła się współpraca lokalna oraz międzyludzka wymiana, a oba kraje ściśle koordynowały swoje działania na arenie międzynarodowej w celu ochrony podstawowych norm stosunków międzynarodowych. W obliczu zachodzących zmian w świecie, we współczesnych czasach, Chiny są gotowe współpracować z Rosją, aby zademonstrować odpowiedzialność dużego kraju oraz odgrywać wiodącą rolę i wprowadzać stabilność w niespokojną sytuacje międzynarodową. 

Xi Jinping podkreślił, że Chiny są gotowe, wraz z Rosją, udzielać mocnego wzajemnego wsparcia w kwestiach dotyczących interesów drugiej strony oraz pogłębiać pragmatyczną współpracę w handlu, rolnictwie, komunikacji i innych dziedzinach. Obie strony powinny wzmocnić koordynację i współpracę w ramach formatów wielostronnych, takich jak Szanghajska Organizacja Współpracy, CICA i BRICS, promować solidarność i wzajemne zaufanie między wszystkimi stronami, rozwijać pragmatyczną współpracę, chronić interesy bezpieczeństwa w regionie oraz chronić wspólne interesy krajów rozwijających się i krajów rynków wschodzących.

Putin życzył sukcesu zbliżającemu się XX Zjazdowi KPCh i wierzy, że pod przewodnictwem przewodniczącego Xi Jinpinga rozwój gospodarczy i społeczny Chin będzie nadal przynosił nowe rezultaty. Putin powiedział, że w dzisiejszym świecie zachodzi wiele zmian, jedyną stałą jest przyjaźń i wzajemne zaufanie między Rosją a Chinami, a kompleksowe partnerstwo strategicznej koordynacji Rosji i Chin są mocne jak skała. Zarówno Rosja, jak i Chiny opowiadają się za promowaniem bardziej sprawiedliwego ładu międzynarodowego, wyznaczając model stosunków międzynarodowych. Rosja stanowczo przestrzega zasady jednych Chin i potępia niektóre państwa za prowokacyjne działania w kwestiach dotyczących kluczowych chińskich interesów. Strona rosyjska jest gotowa do współpracy ze stroną chińską w celu konsolidacji i pogłębienia dwustronnej i wielostronnej komunikacji oraz koordynacji i rozszerzenia współpracy w kluczowych obszarach, takich jak gospodarka, handel i energia. Strona rosyjska jest gotowa do współpracy ze stroną chińską na rzecz wspierania działań państw członkowskich SOW do dalszego pogłębiania współpracy w oparciu o zasadę nieingerencji w sprawy wewnętrzne drugiej strony oraz budowę posiadającej autorytet platformy utrzymania bezpieczeństwa i stabilności w regionie.

Xi Jinping docenił przestrzeganie przez Rosję zasady jednych Chin i podkreślił, że Tajwan jest częścią Chin. Chiny zdecydowanie sprzeciwiają się siłom separatystycznym dążącym do „niepodległości Tajwanu” oraz zewnętrznym ingerencjom i podkreślają, że żaden kraj nie ma prawa być sędzią w sprawie Tajwanu.