Chiny, Polska, Europa

2022-10-09 16:29:28
Podziel się:

Mamsy nadzieję, że Polska nadal będzie w pełni wykorzystywać swoją przewagę geograficzną jako „brama do Europy” oraz stale zwiększać tym samym swój potencjał współpracy w dziedzinie transportu i logistyki oraz wspierać intensyfikację współpracy gospodarczo-handlowej Chiny-Polska i Chiny-Unia Europejska. Co przyniesie coraz większe korzyści naszym narodom – mówił Sun Linjiang ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce rozmawiając z Piotrem Gadzinowskim i Yiqi Wang.


Chińska Republika Ludowa odchodzi pierwszego października swe narodowe święto. Jak pan postrzega rozwój Chin w ciągu tych 73 lat?

W 1949 roku proklamowano Chińską Republikę Ludową rozpoczynając drogę modernizacji narodu chińskiego. Dzięki stworzonemu przez nas systemowi „socjalizmu z chińską specyfiką”, w Chinach dokonano w ciągu 73 lat historycznego przełomu. Zacofane, zamknięte na międzynarodowe kontakty społeczeństwo zmieniło się w społeczeństwo nowoczesne oraz postępowe. Wnoszące pozytywny wkład w światowy pokój i stabilność globalnej gospodarki.

Współczesne Chiny to druga co do wielkości światowa gospodarka, pierwszy światowy eksporter, drugi na świecie rynek konsumencki, lider pod względem inwestycji. Gospodarka Chin to ponad 160 milionów zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, prawie 110 milionów indywidualnych firm, ponad 50 milionów dużych przedsiębiorstw, w tym ponad 23 milionów działających w czterech sektorach nowoczesnych technologii. Są to nie tylko osiągnięcia rozwoju gospodarczego Chin, ale także siła niezbędna do stworzenia wszechstronnie rozwiniętego, nowoczesnego socjalistycznego społeczeństwa I państwa. Chiny stawiają dobro ludzi na pierwszym miejscu i koncentrują się na wysokiej jakości rozwoju, bo tylko ten gwarantuje wszechstronny rozwój naszych obywateli.

Chiny praktykują prawdziwy multilateralizm, pragną utrzymania pokoju na świecie i międzynarodowej sprawiedliwości. Aktywnie promują międzynarodową współpracę w zwalczaniu epidemii i pomagają zniwelować „lukę immunologiczną”.
W tym trudnym czasie, gdy sprawa globalnego rozwoju napotyka na „niekorzystne wiatry” i „niekorzystne prądy”, Przewodniczący Xi Jinping przedstawił kolejne inicjatywy dotyczące światowego rozwoju, wnosząc chińskie rozwiązania w celu poprawy globalnego zarządzania i bezpieczeństwa.

Będziemy nadal promować międzynarodową współpracę gospodarczą i handlową. Jesteśmy gotowi współpracować z państwami na całym świecie, aby przestrzegać zasad współpracy typu „win-win”, w celu promowania otwartej i wspólnej gospodarki w sektorze usług, aby nadać impet ożywieniu i rozwojowi gospodarki światowej. W Chinach przyspieszono budowę portu wolnego handlu na wyspie Hainan oraz Pilotażowej Strefy Wolnego Handlu. Organizowane w Chinach targi, jak „China Import and Export Fair”, „Trade in Services Fair”, „Consumer Expo”, „Canton Fair” i „China-ASEAN Expo”, stały się międzynarodowym forum prezentacji ofert i potencjałów wymiany gospodarczej. Sprzyjają temu działające już Forum Współpracy Chiny – Europa Środkowa i Wschodnia, Forum Współpracy Chiny – Afryka, Forum Biznesu BRICS oraz inne organizacje prowadzące dialog i współpracę w zakresie globalnego rozwoju. Wysoki poziom otwarcia Chin na świat zewnętrzny zawsze pozostanie „w toku”.

Za pół miesiąca odbędzie się XX Zjazd Komunistycznej Partii Chin. Ten bardzo ważny kongres odbędzie się w momencie, kiedy rozpoczynamy nowy etap budowy nowoczesnego państwa socjalistycznego i nakreślimy cele rozwojowe na drugie stulecie. Kongres podsumuje główne osiągnięcia, doświadczenia reform i rozwoju Chin. Jesteśmy gotowi dzielić się ze światem naszymi doświadczeniami, mądrością naszego narodu, wolą utrzymania światowego pokoju, rozwoju oraz postępu ludzkiej cywilizacji.

W tym roku przypada dziesiąta rocznica powstania Forum Współpracy Chiny-Europa Środkowo-Wschodnia. Jak ocenia pan tę współpracę?

Współpraca Chiny – Europa Środkowo-Wschodnia została formalnie zainicjowana w Warszawie w 2012 roku. Preferowano współpracę w takich dziedzinach, jak handel, inwestycje, łączność, turystyka, rolnictwo, kultura i edukacja, a także zwalczanie epidemii.

W ciągu tych lat obroty handlowe między Chinami a krajami Europy Środkowo-Wschodniej wzrosły o 142,6 procent, osiągając 163,2 mld USD w 2021 roku. Eksport produktów spożywczych z Europy Środkowo-Wschodniej do Chin wzrósł 1,5 raza, a liczba chińskich turystów do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wzrosła prawie czterokrotnie. Osiągnęła 2,166 mln w 2019 roku.

Obroty handlowe między Chinami a Polską sięgnęły 42,1 mld USD w 2021 roku, czyli prawie trzykrotnie więcej niż w roku 2012. Przyjazdy chińskich turystów do Polski już w 2019 roku zwiększyli się ponad dwukrotnie. Można powiedzieć, że współpraca Chiny-CEE stała się kolejnym, obok stosunków dwustronnych i współpracy Chiny-Europa, ważnym motorem rozwoju przyjaznych i kooperacyjnych stosunków między Chinami i Polską oraz przyniosła realne korzyści mieszkańcom obu krajów.

Dwa miesiące temu, 29 lipca, Przewodniczący Xi Jinping i prezydent RP Andrzej Duda odbyli telefoniczną konferencję. Proszę przypomnieć o czym wtedy rozmawiali. Jakie skutki przyniosła konferencja obu przywódców?

Przewodniczący Xi Jinping wspomniał, że prezydent RP Andrzej Duda przybył na uroczystość otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w lutym tego roku. W czasie uroczystości doszło do wielu rozmów obecnych tam przywódców państw, także prezydenta RP Dudy i przewodniczącego Xi, oraz towarzyszących im przedstawicieli zainteresowanych współpracą ministerstw. Wtedy przywódcy Chin i Polski rozmawiali o konieczności intensyfikacji współpracy między obu państwami. O zwiększaniu eksportu polskich produktów spożywczych do Chin, rozbudowie połączenia kolejowego Chiny-Europa przebiegającego przez Polskę, wymianie fachowców z branży naukowo – technicznej.

Przewodniczący Xi zadeklarował, że Chiny cenią tradycyjną przyjaźń z Polską, traktują Polskę jako priorytetowego partnera w Europie Środkowo-Wschodniej i pragną utrzymywać te relacje na wysokim poziomie. Przypomniał, że oba państwa łączy wzajemne zaufanie polityczne i długofalowa współpraca na zasadzie wszechstronnego partnerstwa strategicznego.

W trakcie lipcowej konferencji przewodniczący Xi przypomniał omawiane podczas spotkania w Pekinie propozycje współpracy i wyraził zadowolenie z ich realizacji.

Zaproponował, aby obie strony wzmocniły istniejące już kanały komunikacji politycznej i gospodarczej, jak Komitet Współpracy Międzyrządowej i Wspólne Posiedzenie Gospodarczo-Handlowe. Dzięki nim szybciej powstaną inwestycje transportowe związane z chińskim projektem Nowego Jedwabnego Szlaku/ Pasa i Szlaku/, ze sferą łączności, gospodarki cyfrowej, handlu elektronicznego i zielonych źródeł energii.

Chiny zachęcają polskich eksporterów do wprowadzania na ich rynek wysokiej jakości produktów z Polski i chińskie przedsiębiorstwa do inwestowania w Polsce. Trzeba też jak najszybciej stworzyć w Polsce hurtowy rynek produktów rolnych z państw Europy Środkowo-Wschodniej przeznaczonych na eksport do Chin.

Przewodniczący Xi przypomniał, że planując i organizując przyszłą współpracę warto wykorzystać dziesięcioletnie doświadczenia powstałego w 2012 roku w Warszawie Forum Współpracy Chiny – Europa Środkowo-Wschodnia, nazwanego wtedy „Forum 16 + 1”.

Chiny oczekują też, że Polska będzie aktywnie wspierać rozwój współpracy na linii Chin oraz Unii Europejskiej, i jako jeden z liderów europejskiej wspólnoty, utrzyma przyjazny klimat relacji Chin z Unią Europejską.

Prezydent RP Andrzej Duda wyraził zadowolenie z przyjazdu do Chin w lutym tego roku na ceremonię otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Miał wtedy okazję spotkać się z Przewodniczącym Xi Jinpingiem. To było bardzo efektywne spotkanie, zadeklarował prezydent Duda. Pomimo epidemii Covid – 19, plan współpracy, który wówczas nakreślili był realizowany przez ministerstwa obu państw. Nie pozwolono, aby wspólne przedsięwzięcia zostały przerwane.

Prezydent Duda zadeklarował też, że Polska przywiązuje dużą wagę do statusu i roli Chin na arenie międzynarodowej, a rozwój stosunków z Chinami jest dla Polski szczególnie ważny. Polska gotowa jest działać razem z Chinami w celu promowania współpracy dwustronnej w gospodarce, handlu, logistyce, łączności i tworzeniu nowych technologii. Zaprasza jeszcze więcej chińskich przedsiębiorstw chętnych do inwestowania w Polsce. Chce dalej aktywnie promować współpracę Europy Środkowo-Wschodniej z Chinami oraz rozwój stosunków Unia Europejska-Chiny. Głowy obu państw wymieniły też poglądy na temat kryzysu na Ukrainie.

Chiny mają ogromny rynek konsumencki liczący 1,4 miliarda ludzi. Co polscy przedsiębiorcy powinni zrobić, aby zwiększyć eksport polskich towarów, zwłaszcza produktów rolnych, do Chin?

Wiem, że eksport tworzy ponad 40 procent polskiego PKB. Rozumiem pragnienie polskich przedsiębiorców, aby rozszerzyć eksport do Chin. W Polsce jest wiele produktów wysokiej jakości, które są bardzo konkurencyjne. W ostatnich latach, pomimo niesprzyjających, pandemicznych warunków, sprzedaż polskich produktów mlecznych w Chinach znacznie wzrosła, co dowodzi, że chińscy konsumenci akceptują polskie produkty.

Rynek chiński jest otwarty, przyjmujemy coraz więcej polskich produktów spożywczych, które spełniają wymagania inspekcyjne i sanitarne pozwalające na wjazd do Chin. W ubiegłym roku Polska uzyskała zgodę na wwóz mąki, serwatki w proszku, mrożonych owoców i innych towarów. Polska jest państwem Europy Środkowo-Wschodniej, które podpisało z Chinami najwięcej porozumień dotyczących kontroli celnej. W 2021 roku polskie produkty stanowiły blisko 40 procent całego chińskiego importu produktów rolno-spożywczych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie władze Chin i Polski rozmawiają o zwiększeniu eksportu polskich produktów rolno-spożywczych do Chin.

Niedawno ambasada Chin w Polsce wydelegowała grupę pracowników do polskich plantatorów borówek w Polsce. Aby na miejscu sprawdzić warunki ich uprawiania. Omówić sposób ich wysyłki, przedstawić wymagania chińskich służb celnych, ułatwić ich eksport do Chin. Podobną współpracę nawiązaliśmy z hodowcami i producentami polskiej wołowiny. Współpracujemy z polskimi partnerami, by promować inicjatywę stworzenia w Polsce hurtowego rynku produktów rolnych, co będzie skutecznie promowało eksport produktów rolnych z Polski i z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej do Chin.
Wiele chińskich przedsiębiorstw i Izb Handlowych planuje również budowę w Polsce magazynów do obsługi polskiego eksportu oraz usług „dropshippingowych”.

Uważam, że polski eksport do Chin czeka w przyszłości ogromny wzrost, a obywatele obu krajów skorzystają na tej wymianie handlowej.

Jak JE Ambasador ocenia obecne relacje Chiny – Polska?

Polska jest jednym z pierwszych państw, które uznały Chińską Republikę Ludową w 1949 roku i nawiązały z nią stosunki dyplomatyczne. A także pierwszym państwem Europy Środkowo-Wschodniej, który stworzył Komitetu Współpracy Międzyrządowej z Chinami, zapoczątkowując współpracę Chin z państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Patrząc wstecz na te 73 lata stosunków dyplomatycznych między Chinami a Polską, można rzec, że przyjaźń i współpraca zawsze była ich fundamentem.

Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” był pierwszym zagranicznym zespołem, który odwiedził Chińską Republikę Ludową. Zostawiło to w świadomości Chińczyków trwały ślad. Chińsko-Polskie Przedsiębiorstwo Maklerów Okrętowych (Chipolbrok) było pierwszą spółką joint venture w nowych Chinach. Co ważne, ono nadal prężnie działa do dzisiaj. Podczas epidemii Covid-19 Chiny i Polska wymieniały się doświadczeniami w zakresie zapobiegania i kontroli epidemii. Współpracowały, aby wspólnie przezwyciężyć tę trudną sytuację.

Przyjaźń chińsko-polska przyniosła inne, wymierne sukcesy na polu gospodarczym i handlowym. W ostatnich latach obroty handlowe między Chinami a Polską zanotowały dalszy wzrost. Według chińskich statystyk obroty w handlu dwustronnym w 2021 roku wyniosły 42,13 mld USD, co oznacza wzrost o 35,7 procent w porównaniu z poprzednim rokiem. Zaś od stycznia do maja 2022 obroty w handlu dwustronnym sięgnęły 17,3 mld USD, co oznacza wzrost o 11 procent w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Chiny są niezmiennie drugim partnerem handlowym Polski oraz drugim źródłem jej importu. W 2021 roku pośród wszystkich nowo zarejestrowanych zagranicznych przedsiębiorstw inwestujących w Polsce inwestycje chińskie zajmą czwarte miejsce ogółem i pierwsze miejsce wśród krajów pozaeuropejskich. Polska i Chiny poczyniły znaczne postępy we współpracy w takich dziedzinach jak nauka, technika, kultura i edukacja. Wszystko to pokazuje, że współpraca chińsko-polska ma duży potencjał do rozwoju wszechstronnego partnerstwa strategicznego Chiny-Polska.

Epidemia Covid – 19 zahamowała kontakty międzyludzkie pomiędzy Chinami i Polską. Kiedy możemy spodziewać się ich wznowienia?

Ostatnio pojawiło się więcej dobrych wiadomości dotyczących podróży między Chinami a Polską. Władze chińskie zawsze dostosowały swoją politykę wjazdów do Chin, przyznawania wiz wjazdowych, do rygorów walki z epidemią. Teraz ograniczenia wizowe zostają stopniowo uchylane. Obecnie, oprócz niedostępnych jeszcze wiz turystycznych, inne wizy, jak choćby wizy rodzinne, biznesowe, wizy studenckie, wizy dla podejmujących pracę, są już rozpatrywane normalnie.

Podobnie złagodzono wymagania dotyczące testów na obecność wirusa Covid-19 dla osób udających się do Chin. Zniesiono wymóg przeprowadzania testów antygenowych w ciągu 12 godzin przed wejściem na pokład samolotu. Okres kwarantanny dla przybywających do Chin również został znacznie skrócony.

Władze chińskie zgodziły się na zwiększenie liczby bezpośrednich rejsów polskiego przewoźnika LOT do Chin do dwóch w tygodniu. Bezpośrednie loty Air China do Warszawy zostały wznowione, są również dwa razy w tygodniu. Więcej bezpośrednich lotów pomiędzy stolicami naszych państw będzie miało pozytywny wpływ na naszą współpracę.

Polska geograficznie leży w środku Europy. Przebiega przez nią trasa kolejowa łącząca EuroAzję. Czy Polska ma szansę stać się „bramą do Europy” dla gospodarki chińskiej?

Okazało się, że nawet w tak trudnych warunkach jak obecnie, pociągi towarowe China Railway Express zapewniły stabilność międzynarodowego łańcucha dostaw i transgranicznego przepływu towarów między Chinami a Europą. Od stycznia do czerwca tego roku trasę Chiny-Europa przebyło łącznie 7514 pociągów, które przewiozły 724 tysięcy kontenerów. Potem każdego następnego miesiąca pokonywało ją ponad 1000 pociągów. Tym samym połączenie kolejowe Chiny-Europa ustabilizowała wymianę gospodarczą i umożliwiło przyspieszenie sprawnego handlu Chiny-Europa. Około 90 procent wszystkich tych pociągów przejechało przez Polskę lub do Polski, dając tym samym wyjątkową szansę rozwoju polskiej gospodarki.

Chiny aktywnie promują „Protokół ustaleń w/s pogłębienia współpracy w zakresie transportu kolejowego China Raiway Express”. Wspierają przedsiębiorstwa z obu państw pragnących wykorzystać terytorium Polski jako centrum dystrybucji i łączności między Chinami a Polską. Drogami morskimi, lądowymi i powietrznymi. Wspierają budowę dwukierunkowego systemu magazynowania, logistyki i dystrybucji na rynek europejski i chiński.

Nie tak dawno odbyłem z moimi kolegami z Ambasady specjalną wizytę w terminalu kolejowym Małaszewicze. Rozmawialiśmy z szefami PKP CARGO oraz innych polskich firm spedycyjnych w celu poznania możliwości zwiększenia współpracy w transporcie kolejowym i logistyce. Od nich dowiedzieliśmy się, że terminal w Małaszewiczach jest teraz w stanie obsłużyć osiem wagonów kontenerów z Chin dziennie tak jak przed kryzysem w Ukrainie.

Zachęcamy też chińskie firmy do inwestycji w rozbudowie tego hubu logistycznego, aby sprawniej obsługiwać transporty między Chnami, Polską i Europą.

Mamy nadzieję, że Polska nadal będzie w pełni wykorzystywać swoją przewagę geograficzną jako „brama do Europy” oraz stale zwiększać tym samym swój potencjał współpracy w dziedzinie transportu i logistyki oraz wspierać intensyfikację współpracy gospodarczo-handlowej Chiny-Polska i Chiny-Unia Europejska. Co przyniesie coraz większe korzyści naszym narodom.

W czasie pełnienia swej misji w Polsce spotkał się pan niedawno z władzami Polskiego Komitetu Olimpijskiego I Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Czy zamierza pan promować to forum współpracy?

W tym roku Pekin gościł Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 2022 roku. Polski Komitet Olimpijski wysłał na nie reprezentację 57 sportowców. Gościem Igrzysk był polski prezydent Andrzej Duda, który sprzeciwił się ówczesnym wezwaniom do upolitycznienia sportu. Podobne stanowisko zajęło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Polski Komitet Olimpijski.
Dzięki temu sportowcy z obu naszych krajów rywalizowali, nawiązywali przyjaźnie, a wielu polskich fanów cieszyło się urokiem sportów zimowych, oglądając transmisje z Igrzysk.

W Chinach wielką popularnością cieszy się mistrz piłki nożnej Robert Lewandowski, a teraz przebija go popularnością polska tenisistka Iga Świątek. Nie tak dawno chińskie i polskie drużyny siatkówki mężczyzn rywalizowały ze sobą, a chińska drużyna taekwondo odniosła wielki sukces w World Taekwondo Polish Open. Powinniśmy aktywniej wymieniać doświadczenia I podnosić poziom sportu, jego kulturowy wymiar oraz promować wymianę sportowej młodzieży.

Chiny są postrzegane w świecie jako „odpowiedzialne mocarstwo”. Jaką rolę mogą odegrać teraz Chiny w międzynarodowych działaniach na rzecz rozwiązania „kryzysu ukraińskiego”?

Chiny nieustannie i wnikliwie śledzą rozwój sytuacji na Ukrainie. Wspieramy i zachęcamy społeczność międzynarodową do wszelkich wysiłków sprzyjających pokojowemu rozwiązaniu kryzysu ukraińskiego. Chiny nadal będą dokładać wszelkich starań, aby odgrywać konstruktywną rolę w działaniach na rzecz przerwania ognia i zakończeniu wojny. Mamy szczerą nadzieję, że Europa osiągnie trwały pokój, a jej mieszkańcy będą mogli żyć i pracować w pokoju. Obecna sytuacja na Ukrainie to coś czego nie chcemy widzieć.

Obecny kryzys w Ukrainie doprowadził do niedoborów żywności i energii, stwarzając zagrożenia dla globalnego ożywienia gospodarczego oraz międzynarodowego pokoju i stabilności. Chiny zawsze są gotowe współpracować ze społecznością międzynarodową, w tym z Polską, aby wnieść należny wkład w utrzymanie pokoju, stabilności i rozwoju.
Po wybuchu kryzysu ukraińskiego do Polski napłynęła wielka rzesza ukraińskich uchodźców, co stanowiło wielkie wyzwanie dla przyjmującego ich polskiego społeczeństwa.

Chiński Czerwony Krzyż przekazał pomoc pieniężną Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. Wiele miejscowości w Chinach na przykład z prowincji Hebei i Henan aktywnie udziela pomocy partnerskim miastom i powiatom w Polsce oraz wspiera je w przyjmowaniu i relokacji ukraińskich uchodźców. Wiele chińskich przedsiębiorstw i mieszkających w Polsce Chińczyków udzieliło dobrowolnego, spontanicznego wsparcia ukraińskim uchodźcom. To konkretne, żywe przejawy tradycyjnej przyjaźni między oboma naszymi państwami i narodami w obecnej trudnej sytuacji. Jedne z wielu.

 

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use. You can change your cookie settings through your browser.
I agree