Baidu

Xi Jinping: rozwój gospodarki, poprzez rozwój gospodarki realnej

2022-10-16 15:55:49
Podziel się:

W Pekinie 16 października rozpoczął się XX Zjazd Komunistycznej Partii Chin. W swoim sprawozdaniu Xi Jinping wskazał w imieniu Komitetu Centralnego KPCh XIX kadencji, że Chiny muszą zbudować socjalistyczną gospodarkę rynkową  na wysokim poziomie, przestrzegać i ulepszać podstawowy socjalistyczny system gospodarczy, niezachwianie konsolidować i rozwijać gospodarkę państwową i zdecydowanie zachęcać, wspierać i prowadzić rozwój gospodarki niepublicznej, promować decydującą rolę rynku w alokacji zasobów i ulepszać rolę rządu.

Xi Jinping podkreślił, że musimy zbudować nowoczesny system przemysłowy, koncentrować rozwój gospodarki poprzez rozwój gospodarki realnej, promować uprzemysłowienie nowego typu i budować silny kraj pod względem produkcji, wysokiej jakości, rozwijać przemysł kosmiczny, sieć transportową, sieć internetową i cyfryzację. Będziemy wszechstronnie promować rewitalizację wsi, priorytetowo traktować rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, konsolidować i poszerzać osiągnięcia walki z ubóstwem - aby szybciej zbudować potęgę rolniczą kraju. Na obszarach wiejskich będziemy solidnie  promować rewitalizację wiejskiego przemysłu, talentów, kultury, ekologii i budowy organizacji, konsolidować fundamenty bezpieczeństwa żywnościowego, utrzymywać wysoką jakość gruntów uprawnych i zapewnić, aby bezpieczeństwo żywnościowe Chińczyków było pod ich kontrolą. Będziemy promować skoordynowany rozwój regionalny i dogłębnie wdrażać różne strategie, w tym strategię skoordynowanego rozwoju regionalnego, główne strategie regionalne, strategie rozwoju obszarów funkcjonalnych i nowe strategie urbanizacji, optymalizować układ głównych sił produkcyjnych oraz budować regionalny układ gospodarczy i system zarządzania ziemią wysokiej jakości.

Xi Jinping zwrócił również uwagę, że powinniśmy promować otwarcie na wysokim poziomie, systematycznie poszerzać otwarcia instytucjonalne, oparte na takich zasadach, jak systemowe  zarządzanie standardami, przyspieszać budowę potęgi handlowej, promować wysokiej jakości rozwój z uwzględnieniem wspólnej budowy „Pasa i Szlaku" oraz utrzymywać zróżnicowaną i stabilną międzynarodową strukturę gospodarczą i stosunki gospodarczo-handlowe.