Baidu

Nadal kontynuowane są posiedzenia grupowe delegacji na XX Zjazd KPCh

2022-10-19 21:46:37
Podziel się:

W dniu 19 października delegacje na XX Zjazd KPCh kontynuowały posiedzenia grupowe prowadzone w celu przedyskutowania listy kandydatów na członków i zastępców członków Komitetu Centralnego XX kadencji oraz członków Centralnej Komisji Kontroli Dyscypliny przyjęte przez drugie posiedzenie Prezydium XX Zjazdu. Delegacje XX Zjazdu omówiły również projekt uchwały   w sprawie sprawozdania Komitetu Centralnego XIX Zjazdu, projekt uchwały w sprawie sprawozdania z pracy Centralnej Komisji Kontroli Dyscypliny XIX kadencji oraz projekt rezolucji w sprawie "Poprawek do Statutu Komunistycznej Partii Chin”.