Prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej o sprawozdaniu XX Zjazdu KPCh

2022-10-19 09:15:34
Podziel się:

16 października rozpoczął się w Pekinie XX Zjazd Komunistycznej Partii Chin.

W podsumowaniu osiągnięć KPCh od XVIII Zjazdu KPCh znalazło się rozwiązanie problemu skrajnego ubóstwa w Chinach. 1,04 miliarda osób zostało objętych podstawowym ubezpieczeniem emerytalnym, a liczba osób z podstawowym ubezpieczeniem medycznym sięga 95%. Rozwój społeczny w Chinach idzie w parze z rozwojem technologii i infrastruktury. W ciągu dziesięciu lat powstała w Chinach największa na świecie sieć kolei dużych prędkości i dróg ekspresowych. Liczba internautów w Chinach sięga 1,03 miliarda. Zarówno rozwój infrastruktury, jak i sieci internetowej stwarza nowe możliwości dla mieszkańców wsi i pomaga wyrównywać szanse.

Za niewątpliwy sukces ostatniej dekady rządów KPCh należy też uznać wzrost znaczenia gospodarczego Chin. Przy wzroście PKB z 54 bilionów juanów do 114 bilionów juanów Chiny są drugą potęgą gospodarczą na świecie. Zajmują też pierwsze miejsce na świecie w ujęciu całkowitego handlu towarami i plasują się w światowej czołówce pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Rozwój gospodarczy Chin przekłada się również na poprawę jakości życia mieszkańców. Średnia długość życia w Chinach wzrosła do 78,2 lat. Powstało ponad 13 milionów nowych miejsc pracy, a dochód rozporządzalny per capita chińskich mieszkańców wzrósł z 16 500 juanów w 2012 roku do 35 100 juanów w 2021 roku.

Podczas otwarcia XX Zjazdu Komunistycznej Partii Chin Xi Jinping powiedział, że kluczowym zadaniem Komunistycznej Partii Chin jest przewodzenie narodowi i wszystkim grupom etnicznym w Chinach. Przedstawił plany konsolidacji i rozwoju gospodarki państwowej ChRL poprzez rozwój gospodarki realnej. Zdefiniował modernizację w stylu chińskim i nakreślił jej ramy czasowe. Powiedział też, że Chiny będą dążyć do pozyskania specjalistów ze wszystkich dziedzin dla dobra partii i ludzi.

W ujęciu międzynarodowym, Xi Jinping podkreślił potrzebę promocji otwarcia na wysokim poziomie, w tym systemowe zarządzanie standardami i promocję wysokiej jakości rozwój z uwzględnieniem wspólnej budowy „Pasa i Szlaku” oraz utrzymanie zróżnicowanej i stabilnej międzynarodowej struktury gospodarczej i stosunków gospodarczo-handlowych.

Agencja prasowa Reuters zwróciła uwagę na apel sekretarza generalnego KPCh o podnoszenie zdolności utrzymania bezpieczeństwa narodowego, zapewnienie dostaw żywności i energii, zabezpieczenie łańcuchów dostaw, poprawę zdolności reagowania na katastrofy i ochronę danych osobowych. Portal informacyjny „Brasil 247” położył nacisk na wskazaną w raporcie  Xi Jinpinga konieczność dalszego zwiększania odporności chińskiej gospodarki w obliczu zewnętrznej presji i uznanie innowacyjności za kluczowy czynnik modernizacji. Natomiast w rozmowie z PAP ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW) dr Michał Bogusz za najistotniejszą kwestię uznał kierunek zmian modelu społeczno-gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem „wspólnego dobrobytu” przez zwiększenie redystrybucji i „podwójnej cyrkulacji”. (Autor: Agnieszka Wu-Skawińska)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use. You can change your cookie settings through your browser.
I agree