Baidu

W Pekinie zamknięto obrady XX Zjazdu KPCh

2022-10-22 18:41:23
Podziel się:

W dniu 22 października przed południem w Pekinie z sukcesem zakończono obrady XX Zjazdu Komunistycznej Partii Chin.

Podczas Zjazdu wybrano Komitet Centralny KPCh XX kadencji składający się z 205 członków i 171 zastępców członków oraz 133 członków Centralnej Komisji Kontroli Dyscypliny XX kadencji.

Na Zjeździe przyjęto uchwałę w sprawie sprawozdania Komitetu Centralnego XIX kadencji i uchwałę w sprawie sprawozdania z pracy Centralnej Komisji Kontroli Dyscypliny XIX kadencji.

Podczas Zjazdu podkreślono, że kluczowym zadaniem KPCh i celem na drugie stulecie Chin jest przewodzenie narodowi - włączając w to wszystkie grupy etniczne – w budowie potężnego, nowoczesnego kraju socjalistycznego oraz wszechstronne wspierania wielkiego odrodzenia narodu chińskiego przy pomocy modernizacji w stylu chińskim.

Na Zjeździe podkreślono, że modernizacja w stylu chińskim to socjalistyczna modernizacja prowadzona pod przywództwem KPCh, która nie tylko ma wspólne cechy modernizacji wszystkich krajów, ale odwołuje się do własnych warunków narodowych. Modernizacja w stylu chińskim to modernizacja ogromnej populacji, zapewniająca wspólny dobrobyt wszystkim obywatelom, koordynację rozwoju materialnej i duchowej cywilizacji, zachowująca harmonię między ludźmi i naturą oraz podążająca drogą pokojowego rozwoju.

Na Zjeździe przyjęto rezolucję w sprawie poprawek do „Statutu Komunistycznej Partii Chin”. Delegaci uczestniczący w Zjeździe zgodzili się na wpisanie do „Statutu KPCh” nowego opracowania myśli Xi Jinpinga o socjalizmie o specyfice chińskiej w Nowej Erze od XIX Zjazdu.

Podczas Zjazdu podkreślono, że w czasie uroczystości stulecia założenia KPCh, Xi Jinping w imieniu Partii i chińskiego narodu ogłosił osiągnięcie celu pierwszego stulecia i wszechstronne powstanie społeczeństwa umiarkowanego dobrobytu oraz dążenie do budowy nowoczesnego, zmodernizowanego państwa socjalistycznego, co jest drugim celem stuletnim Chin. Na postawie tego Statut KPCh został odpowiednio zmieniony.

Na Zjeździe podkreślono, że własność państwowa jest główną częścią gospodarki Chin, a wiele innych typów rodzajów własności gospodarczych rozwija się wspólnie z własnością państwową w gospodarce. Dystrybucja dóbr odbywa się zgodnie z wkładem pracy jako podstawą, z wieloma formami dystrybucji istniejącymi obok niej, a socjalistyczny system gospodarki rynkowej to ważny filar systemu socjalistycznego o specyfice chińskiej. Na Zjeździe zgodzono się na wpisanie powyższych treści do Statutu KPCh.

W czasie obrad Zjazdu podkreślono, że ogólny układ strategiczny dotyczący wszechstronnej  budowy potężnego, nowoczesnego socjalistycznego kraju polega na wykonaniu dwóch kroków. Po pierwsze, wstępnej realizacji socjalistycznej modernizacji w latach 2020-2035. Po drugie, budowy w latach 2035-2050 potężnego, nowoczesnego, socjalistycznego kraju, który będzie zamożny, silny, demokratyczny, zaawansowany pod względem kulturowym, rozwijający się w harmonii i piękny. Na postawie tego, został odpowiednio zmieniony Statut.

Podczas Zjazdu zgodzono się na wpisanie do Statutu zapisu o kompleksowej, dokładnej i niezachwianej realizacji polityki „jeden kraj, dwa systemy”, o zdecydowanym sprzeciwie i zapobieganiu „niepodległości Tajwanu”, promocji wspólnych wartości ludzkości takich jak pokój, rozwój, uczciwość, sprawiedliwość, demokracja i wolność oraz wspieraniu budowy trwałego pokoju, powszechnego bezpieczeństwa, wspólnego dobrobytu, otwartego i tolerancyjnego, czystego i pięknego świata.