Baidu

Xi Jinping: Wszechstronnie promujemy wielkie odrodzenie narodu chińskiego dzięki modernizacji w stylu chińskim

2022-10-23 16:43:39
Podziel się:

23 października w Wielkiej Hali Ludowej nowo wybrani na pierwszej sesji plenarnej Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin XX kadencji: sekretarz generalny KC KPCh Xi Jinping, członkowie Stałego Komitetu Biura Politycznego KC KPCh Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang i Li Xi - spotkali się z chińskimi i zagranicznymi dziennikarzami.

Ponad 600 chińskich i zagranicznych dziennikarzy przybyło, aby relacjonować pierwsze spotkanie nowych członków Stałego Komitetu Biura Politycznego KC KPCh z publicznością.

Xi Jinping wygłosił przemówienie. „Wczoraj pomyślnie zakończył się XX Zjazd Komunistycznej Partii Chin. Społeczność międzynarodowa zwróciła dużą uwagę na jego przebieg. Partie polityczne z wielu państw wysłały depesze gratulacyjne. Wiele z nich pochodzi od głów państw, szefów rządów, partii politycznych i przywódców ważnych organizacji. W imieniu Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin chciałbym serdecznie podziękować”.

Po przedstawieniu pozostałych członków Stałego Komitetu Biura Politycznego KC KPCh Xi Jinping w imieniu nowych członków kierownictwa KC KPCh serdecznie podziękował wszystkim towarzyszom z partii za zaufanie i powiedział, że będzie pamiętać o naturze i celu partii, będzie mieć na uwadze swoją misję i obowiązki, będzie ciężko pracować by spełnić zaufania partii i ludzi.

Xi Jinping zwrócił uwagę, że dzięki wspólnym wysiłkom całej partii i ludzi ze wszystkich grup etnicznych w Chinach zgodnie z planem wszechstronnie zbudowaliśmy umiarkowanie zamożne społeczeństwo i osiągnęliśmy pierwszy cel stulecia. Obecnie wyruszamy w nową podróż kompleksowej budowy nowoczesnego państwa socjalistycznego, zmierzając w kierunku drugiego celu stuletniego i wszechstronnie promując wielkie odrodzenie narodu chińskiego przy pomocy modernizacji w stylu chińskim.

Xi Jinping podkreślił, że w tej nowej podróży musimy zawsze zachować ducha dążenia do postępu. Kompleksowa budowa nowoczesnego kraju socjalistycznego niesie długo pielęgnowane życzenia i oczekiwania narodu chińskiego i kondensuje jego walkę i wysiłki. Modernizacja w stylu chińskim jest wynikiem długotrwałej praktyki, poszukiwań KPCh i narodu chińskiego, i jest wielkim i żmudnym przedsięwzięciem. W tym celu niezliczone starsze pokolenia pracowały ciężko i mozolnie, a my zawsze będziemy pamiętać o ich poświęceniu i ofiarach. Musimy zanurzyć się w ciężkiej pracy, wziąć odpowiedzialność, promować sinizację marksizmu z silniejszym duchem inicjatywy historycznej, nieustannie pisać nowy rozdział socjalizmu o specyfice chińskiej w Nowej Erze i dążyć do realizacji chińskiego marzenia o wielkim odrodzeniu narodu chińskiego.

Xi Jinping zaznaczył, że w nowej podróży musimy zawsze trzymać się we wszystkim działania dla ludzi i we wszystkim polegania na ludziach. W obliczu przyszłości nadal musimy polegać na ludziach, aby stworzyć nową historyczną sprawę.

Xi Jinping zwrócił uwagę, że na nowej drodze musimy zawsze realizować wspólne wartości całej ludzkości. Dzisiejszy świat stoi przed bezprecedensowymi wyzwaniami. Zawsze opowiadamy się za tym, że przyszłość i los ludzkości powinny być kontrolowane i decydowane przez narody świata. Tak długo, jak idziemy wspólną drogą, wszystkie kraje mogą żyć w harmonii, współpracować na zasadzie win-win by razem tworzyć lepszą przyszłość dla świata. Będziemy razem z ludźmi ze wszystkich krajów rozwijać wspólne wartości pokoju, rozwoju, równości, sprawiedliwości, demokracji i wolności dla całej ludzkości, chronić pokój na świecie, promować rozwój świata i budowę społeczeństwa w imię wspólnej przyszłości ludzkości.

Xi Jinping podkreślił, że rozwoju Chin nie można oddzielić od świata, a rozwój świata potrzebuje także Chin. Po ponad 40 latach nieustannych wysiłków na rzecz reform i otwarcia stworzyliśmy dwa cuda: szybkiego rozwoju gospodarczego i długoterminowej stabilności społecznej. Obecnie chińska gospodarka jest prężna, ma duży potencjał i duże pole manewru, a fundamenty długoterminowej poprawy nie ulegną zmianie. Otwarcie Chin tylko się zwiększy. Będziemy niezachwianie pogłębiać reformy i otwierać się w sposób wszechstronny, niezachwianie promować rozwój wysokiej jakości i stwarzać światu więcej możliwości poprzez nasz własny rozwój.

Xi Jinping zwrócił uwagę, że nowa podróż to wyprawa pełna chwały i marzeń. Plan został nakreślony i zabrzmiał róg. Musimy ciężko pracować, odważnie iść naprzód i dążyć do stworzenia lepszego jutra.

Na koniec Xi Jinping powiedział, że w ciągu ostatnich kilku dni dziennikarze w pełni relacjonowali Zjazd, przekazując światu głos Chin i idee Komunistycznej Partii Chin, aby oczy świata były zwrócone na Chiny. „Dziękuję wszystkim za ciężką pracę. Zapraszamy do odwiedzenia i rozejrzenia się po Chinach i opowiedzenia światu o historii Chin, Komunistycznej Partii Chin i nowej erze, przez którą przechodzimy obiektywnie i zgodnie z prawdą”.